Приложение на сертификатите

Международните сертификати IES за абсолвенти се издават от 1997 година у за този период спечелиха на глобалния пазар на труда значима позиция. Сертификатите не оценяват знанията на абсолвента, а допълват информацията за нивото на качеството на неговото образование. Предимство на сертификата е, че той е разбираем, защото винаги се издава на английски и на официалния език на конкретната държава. Освен това сертификатът може да бъде получен и на други, почти 30 езика. Затова става дума за "Сертификат без граници".

От 2019 година издаваме сертификат ICI, който описва специализираните компетентности на абсолвента.

За сертификатите IES и ICI информираме значими световни работодатели, но и местни фирми. Не можете ли д анамерите своята, в която искате да работите? Моля, информирайте ни.

Притежавате IES и ICI сертификат и той Ви е помогнал? Разкажете ни за това на адрес ies@ies-info.com.

Информирани фирми и институции

На това място посочваме списък на фирмите и институциите, които са получили информационно писмо за сертифицирането на образователните институции и международните сертификати IES и ICI. Списъкът е своевременно допълван. Ако установите, че лиспва някоя важна фирма или институция, ще се радваме да ни го съобщите (ies@ies-info.com). Изберете държава със списъ на фирмите и институциите:

Изберете държава:
Изберете град: