Приложение на сертификатите

Международните сертификати IES за абсолвенти се издават от 1997 година и за този период са спечелили значителни позиции на глобалния пазар на труда. Сертификатът не оценява знанията на абсолвента, но допълва информацията за квалитативното ниво на неговото образование. Обичайното приложение на сертификата е т.нар. „Профил на абсолвента“, което представлява извлечение на ключовите компетенции, които абсолвентът е придобил по време на своето обучение. Предимство на сертификата е неговата разбираемост, защото той винаги се издава на английски и на официалния език на дадената държава. Освен това сертификатът може да бъде издаден и на други, почти 30 езикови версии. Затова става въпрос за "Сертификат без граници".

Информация за IES сертификатите се предоставя целенасочено и многократно на работодателите в регионите на сертифицираните училища. За тях се предоставя информация на хиляди фирми в целия бизнес спектър и на стотици институции от обществения сектор.

Притежавате ли IES сертификат и помогнал ли Ви е някога? Споделете Вашия опит на ies@ies-info.com.

Информирани фирми и институции

Тук посочваме списъка на фирмите и институциите, които са получили информационно писмо за сертифицирането на образователните инстиуции и международните сертификати IES. Списъкът се допълва своевременно. Ако установите, че тук липсва някоя важна институция или фирма, ще се радваме, ако ни съобщите. (ies@ies-info.com). Изберете държава със списък на фирми и институции:

Изберете държава:
Изберете град: