IES

Фирма International Education Society (IES) е основана през 1997 година и за периода на своето съществуване тя стана значима институция, специализираща се изключително в сертифицирането на образователни субекти, най-вече висши и средни училища и институции за учене през целия живот.


Членство на IES в Международната търговска камара.

Ние сме членове на Международната търговска камара. Нашата цел е по-широка подкрепа на сертификацията IES при работодателите.

История на проекта Certificate

IES е основана като организация - наследник на програмата на европейската общност YOUTH. Тази програма през периода 1993 - 1996 е управлявана и подкрепяна финансово от проекта PHARE. Реализиран е като съвместен проект на Великобритания, Полша, Ирландия и Чехия.

Програмата YOUTH е била координирана от централата OUVERTURE в Глазгоу и методическата помощ е предоставяна от офиса на ECOS-OUVERTURE в Будапеща. В рамките на програмата YOUTH е наблюдавана проблематиката, свързана с реализацията на абсолвентите от различен тип образователни институции на пазара на труда. Резултатът от проучването между другото беше, че един от главните недостатъци е липсата на международен документ - сертификат, който да даде възможност на неговия притежател да се наложи по-лесно на международния, но и на националния пазар на труда и да предостави на работодателите качествена информация, която липсва в класическата диплома или друго свидетелство. Въз основа на тези знания беше изготвен и проектът Certificate.


Главна дейност на IES

1/ IES реализирa проекта Certificate, в рамките на който се преценяват и сертифицират образователни субекти и техните образователни програми.

2/ IES издава международни сертификати на желаещи абсолвенти на сертифицираните субекти. Тези сертификати служат за улесняване на реализацията на националния и на международния пазар на труда.

3/ IES издава международни сертификати на педагози и лектори на сертифицирани и несертифицирани институции и на независими преподаватели.


Milan Seifert
Chief Executive Officer
seifert@ies-info.com

Zuzana Zlámalová
Executive Director
zlamalova@ies-info.com