On-line help

Предназначено за сертифицирани институции

IES сертификати

1. Как са се поръчват сертификати за студенти?

Изпратете ни on-line поръчка от интернет страниците www.ies-info.com. След получаване на молбата веднага ще Ви изпратим фактура по e-mail. След плащане на фактурата изпращаме сертификата до 48 часа. Забел.: За ускоряване на комуникацията изпратете копие от заповедта за извършване на плащане по e-mail/факс.

2. Поръчахме сертификати, кога ще ги получим?

Изпращаме сертификатите след заплащане на фактурата до 48 часа, евентуално по споразумение и по-рано. Забел.: За ускоряване на печатането на сертификатите изпратете копие от заповедта за извършване на плащане по e-mail/факс..

3. Искаме да получим сертификатите много бързо…

Изпращаме сертификатите с Профи колет/EMS Чешка поща (срок на доставка 1-2 работни дни) или с препоръчано писмо. Сертификатите могат да се изпратят и с помощта на DHL. По е-mail ще Ви изпратим кода на колета за следене на пратката on-line. Във всички случаи таксуваме суми за пощенски услуги според актуалните ценоразписи (www.cpost.cz; www.dhl.cz)

4. Може ли допълнително да бъдат издадени сертификати за студентите?

Да. Можем да издадем сертификати когато и да е със задна дата от деня, когато Вашата институция е била сертифицирана.

5. Получихме погрешно издаден сертификат…

Можете да изпратите погрешно издадения сертификат обратно за унищожаване. Ако става въпрос за погрешно издаден сертификат от страна на IES, ще го издадем безплатно. Ако грешката е предизвикана от Ваша страна, отново ще Ви издадем фактура.

Сертификация на новите програми

1. Искаме да сертифицираме нова програма…

Необходимо е да се попълни формуляр „… 02“ (Списък на преподавателите), който може да се изтегли от частта за клиенти на интернет страниците на IES, да се добави хорариумът и тематичните области на образователната програма. Можете да ни изпратите всичко по e-mail или по пощата. След получаването на материалите ще Ви изпратим съобщение дали всичко е наред. Сертифицирането на новите образователни програми винаги е безплатнo.

2. Колко време трае сертификацията на нова програма?

Сертификацията на програмата трае приблизително 14 дни, по споразумение и по-кратко време.

Промени в училището

1. Училището е променило името си…

Въз основа на информацията от училището ще изготвим допълнение към договора с актуалните данни и ще издадем нов сертификат на институцията (фактурира са само такса за пощенски услуги).

2. Училището се е обединило с друг субект…

Ще подготвим нов договор с актуалните данни. Също така трябва да се попълни въпросник за актуализацията, за да можем да определим стойността на рейтинга на обединената институция. След това се издава нов сертификат на институцията (фактурира са само такса за пощенски услуги).

Рейтинг на училището

1. Искаме да повишим рейтинга, какво трябва да направим?

Трябва да изпратите молба с мотивация, където посочвате защо рейтингът трябва да бъде увеличен. Преценката на молбата за признаване на по-висок рейтинг се таксува (виж прегледа на таксите в Договора за сътрудничество). Промяната на рейтинга може да се осъществи и след преценка на въпросника за актуализация, а то безплатно в рамките на периодичните проверки на стойността на рейтинга на институцията. Затова е добре Актуализиращият въпросник да се попълни възможно най-внимателно и да се посочат всички позитивни детайли и информация за изследвания период.

Плащания

1. Получихме съобщение за неплатена фактура, но ние не сме получили никаква фактура.

Ще Ви издадем копие на фактурата и ще Ви я изпратим веднага по e-mail или по пощата.

2. Трябва ли да плащаме фактурите в евро? (нямаме чуждестранна сметка)

Да, ако не притежавате сметка в EUR, достатъчно е да поискате от Вашата банка да направи заповед за плащане в чужбина в EUR.

3. Плаща ли се ДДС?

От 1.1.2010 год. задължението за плащане на ДДС преминава върху чуждестранния партньор – получателят на услугата. Получателят на услугата плаща ДДС според актуалната ставка в съответната държава

Вход за клиенти

1. Забравих паролата…

Кликнете на „забравена парола“. На въведения e-mail ще ви бъде изпратена наново генерирана парола.

2. Какво ще намерим в пространството за клиенти на интернет-страниците?

  • on-line поръчки на сертификатите за Вашите студенти
  • всички необходими формуляри за теглене
  • примери и поръчка на пропагационни материали на IES

Не успяхте ли да намерите отговор на Вашия въпрос? Напишете го в долупосоченото поле. Пишете въпросите си на английски, чешки, словашки или руски. Посочете по какъв начин да се обърнем към Вас. Определен служител от центъра за клиенти в работно време веднага ще се занимае с Вашите въпроси.

име:
емайл*:
телефон:
Текст на въпроса *:
Препишете текста от картинката*: