Професионален сертификат

Професионалният сертификат се издава от International Certification Institute (ICI) и е предназначен за широката общественост. Имаме удоволствието да регистрираме кандидати от 77 държави. Със сертификата може да се докаже образование и специализация в конкретна област. Издава се само на английски език.

Заявка за сертификат

Сертификатът се издава въз основа на обвързваща заявка от заинтересованото лице. То в последствие получава списък от документи, необходими за получаване на сертификата. Фирма ICI подготвя професионалния сертификат до 1 месец от получаването на всички документи и заплащане на фактурираната сума.

Условие за получаване на сертификата е минимално 3 години стаж по специалността (трябва да се докаже).

 

Ценоразпис

Професионален сертификат ICI на английски език 120 €
(цената е посочена без ДДС)

Професионален сертификат

Име и фамилия*:
емайл*:
Държава*:
телефон:
Препишете текста от картинката*: