FAQ

Как да установя дали моето училище е сертифицирано?

Най-бързо на тази страница под линка Сертифицирани училища Сертифицирани институции.

Какво представлява международният сертификат на IES?

Международният сертификат IES е документ, който може да получи само абсолвент на сертифицирано училище и на сертифицирана образователна програма. Този сертификат се издава стандартно на английски и на съответния официален език на страната. По желание сертификатът може да бъде издаден и на друг световен език. Сертификатът съдържа идентификационните данни на собственика му, завършената образователна програма, името и местонахождението на завършеното училище и сертификационна степен, съдържаща рейтинга на завършеното училище. Сертификатът съдържа защитни елементи. Модел на сертификата и всички негови актуални преводи на световните езици можете да намерите на тази страница с препратката Сертификат.

За какво ще ми послужи сертификатът на IES?

Сертификатът IES, приложен към свидетелството или дипломите, могат да Ви осигурят успех при търсене на работа или при постъпване в следващата степен на образованието Ви.

Какво е ICI сертификат?

ICI сертификатът описва най-вече специализираните компетентности, които студентът е придобил по време на своето обучение. Същевременно съдържа списък на важни фирми и институции, които са информирани за проекта Certificate. Така той предоставя на работодателя детайлно описание на знанията и специализирания опит на абсолвента.

За какво ще ми послужи ICI сертификатът?

Притежаването на ICI и IES сертификат осигурява голямо конкурентно предимство за абсолвента на пазара на труда в страната и в чужбина.

Къде може да се използват сертификатите IES и ICI?

В своята страна или в чужбина, в държавна или частна институция или фирма. Ако продължите образованието си, можете да използвате сертификата при търсене на бригади или при вашите пътувания в чужбина (Work&Travel Program, стажове в чужбина и др. под.)

Колко дълго важат сертификатите?

Сертификатът е валиден завинаги. Ако го получите тази година, можете да го използвате и след 5, 10 или повече години. С две думи, сертификатът може да Ви помогне през целия Ви продуктивен живот.

Как изглежда сертификатът IES? Какво е посочено на него?

На него, разбира се, е посочено името и датата на раждане на притежателя му, също името на училището и завършената специалност. Много важна информация е рейтингът, което е всъщност оценка, която IES е дала на сертифицираното училище. Сертификатът съдържа необходимите елементи на сигурност - холограм и златен печат, и е сложен в лакирана твърда папка.

Как изглежда сертификатът ICI?

Сертификатът с предпазни елементи съдържа името и датата на раждане на притежателя му, наименованието на училщето и завършената специалност. Накратко описва специализираните компетентности на абсолвента, получени в рамките на образованието му. На задната страна е посочен списък на информираните работодатели. Сертификатът се издава само на английски език.

Има ли на разположение електронна версия на сертификатите?

Сертификат IES - Да, електронният сертификат на английски автоматично се издава към основната изпечатана версия на сертификатите (английски, официален език). Електронният сертификат IES е достъпен и на световни езици. Условието за неговото издаване е посочването на e-mail адрес. Сертификатът се изпраща след заплащането. Така имате възможност да разполагате с него веднага.

Сертификат ICI - Електронният сертификат ICI се издава само на английски към изпечатаната версия на сертификата.

Каква е таксата за сертификатите?

Цената се определя от координатора на IES/ICI във Вашето училище. Таксата включва сертификат IES и ICI. В някои училища може да се правят спестявания за сертификатите, след това те излизат малко по-евтино. Не може да бъдат купени самостоятелно.

Какви са условията за получаване на сертификатите?

Критериите се определят от училището. Нашето единствено условие е успешното завършване на образованието. Ние не организираме никакви изпити.

Как и кога мога да поръчам сертификатите?

Сертификатите не могат да се поръчат директно у нас, това става винаги чрез посредничеството на училището. Те могат да се издават и със задна дата след завършване на образованието.

Сертификатите само на английски ли се издават?

Сертификатът IES се издава на английски и на официалния език на Вашата държава. Издаваме и сертификати, които съдържат преводи и на други световни езици.

Малкият комплект сертификати съдържа превод на английски език, на официалния език на държавата и на още един световен език по Ваш избор.

Модел на сертификата и всичките му преводи на всички световни езици може да видите на тази страница в препратка Сертификатът.

ICI сертификатът се издава само на аnглийски език.

Може ли сертификат да се поръча и със задна дата?

Да, обърнете се към Вaшето училище.

* Посочените снимки на абсолвентите са само илюстративни.