Молба за включване в проекта Certificate

Попълването на заявката не е обвързващо.

Моля да попълните следните данни. След получаване на молбата ще се обърнем към Ваc.

Личен разговор:
Наименование на институцията*:
Наименование на институцията на английски*:
Пълен адрес на институцията*:
Институцията се представлява от*:
Функция на представителя на институцията*:
Банкова сметка*:
ЕИК*:
№ по ДДС:
уеб страница:
Име и фамилия*:
Функция:
Телефон*:
E-mail*:
Удобно време за телефонни разговори:
Тип институция*:
Дата на създаване на институцията:
Брой факултети:
(Попълва се само от университети)
Брой студенти:
Брой абсолвенти през година 2023:
Предполагаем брой абсолвенти през година 2024:
Откъде разбрахте за нас?:
Препишете текста от картинката*: