ICI

Фирма International Certification Institute /ICI/ е основана през 2019 година. През същата година беше реализирано свързването с фирма International Education Society /IES/.

ICI и IES реализират общия проект Certificate. Сертифицираните институции получават автоматично сертификация и от двете фирми.

Главният документи на ICI сертификацията е сертификатът за абсолвенти.

ICI ертификатът описва специализираните компетентности на абсолвента, неговите практически знания и опит.

Абсолвентите на сертифицираните институции получават стандартно сертификат IES и ICI. Чрез обвързването на сертификатите е подсилена тяхната позиция и въздействие върху пазара на труда в страната и чужбина.

Главна дейност на ICI

1. Заедно с IES реализира Проекта Certificate. Сертифицираната институция получава от ICI сертификат за качество (Certificate of Quality)

2. Към международния сертификат IES, ICI издава сертификат, описващ специализираните компетентности на абсолвента, включително списъка на информираните работодатели.


Milan Seifert
Chief Executive Officer
seifert@ies-info.com

Zuzana Zlámalová
Executive Director
zlamalova@ies-info.com