СЕРТИФИКАТ ICI

Специализирани компетентности. Информирани работодатели. По-добра реализация на пазара на труда.

В рамките на сътрудничеството между IES и ICI възникна ICI сертификатът, който описва специализираните компетентности на абсолвента. Той предоставя на информираните работодатели цялостен преглед за придобитите познания и умения.

ICI сертификат получават автоматично абсолвентите на сертифицираните училища заедно с IES сертификата. Той се издава само на английски език в изпечатана (и електронна) форма.

Предна страна на сертификата


 

Задна страна на сертификата - Списък на информирани работодатели

Цена на сертификатите

ICI сертификата получавате автоматично заедно с IES сертификата. Той не може да се купи самостоятелно.