Какви сертификати издаваме

Референции на нашите клиенти

С фирма IES работим вече няколко години, тъй като издаденият сертификат на нашите абсолвенти улеснява тяхната реализация на пазара на труда в чужбина. Самите ученици поискаха сертификата, за да спестят разходи при признаване на образованието, които иначе биха възниквали за нострификация на дипломите им. Поради това ни позволете с настоящото писмо да изразим своето задоволство от сътрудничеството с вашата фирма по време на най-разнообразни дейности (сертифициране на училището, създаване на въпросника, предоставяне на информация, издаване на сертификати на ученици от нашето училище). Високо оценяваме професионалното отношение, компетентност, практически опит, които винаги ни предоставяхте. Също така отчитаме и гъвкавостта, услужливостта, бързата реакция и индивидуалното отношение към нуждите и спецификите на нашето училище. Вярваме, че нашето сътрудничество ще продължи и занапред и ще бъде принос и за двете страни. 

Secondary Nursing School, Lučenec

Благодарение на сертификата IES нямах никакъв проблем с намирането на работа и с реализацията ми. Сега ми предложиха място за фармацевтичен техник. Грижа се за всички лекарства в аптеката и отговарям за изпълнението на поръчките за социални домове и болници за лекарства и други санитарни материали, плюс комуникация със застрахователни компании относно рецептите и шофьорите за транспорта на лекарствата до социалните домове, болниците и по домовете на хората. Така че благодаря още веднъж. 

Jana Novotná*
Tertiary School for Medical Staff, Olomouc
Czech Republic

Сертификатът IES ми помогна изключително много, тъй като за лидерската позиция на клиентския сервиз търсеха човек с висше образование, което аз нямам. Те се изразиха, че сертификатът за тях е гаранция, че моята работа ще бъде качествена и че моето образование превишава "класическата матура".

Katarína Bodnárová*
Secondary School of Enterprise in Prešov
Slovakia

IES сертификатът подсилва дипломата, получена на CSMU и увеличава шансовете ми да получа място в добра клиника. 

Prajapati Priyanka*
Crimea State Medical University, Simferopol, Russia
India

След завършване на средното училище си поръчах Вашия сертификат, за да се уверя, че моето училище е на международно признато ниво. В Словакия и Унгария сертификатът беше признат без проблеми и ми бяха предложени по-добри работни места. За мен това беше голямо предимство. 

Dávid Botlík*
Secondary Technical School, Komárno
Slovakia

IES сертификатът е „печеливш билет“, който може да допринесе за позитивните резултати в PLAB теста, който планирам да положа във Великобритания, за да получа First professional degree. 

Mehta Saket Kumar*
Crimea State Medical University, Simferopol, Russia
India