Какви сертификати издаваме

Референции на нашите клиенти

С фирма IES работим вече няколко години, тъй като издаденият сертификат на нашите абсолвенти улеснява тяхната реализация на пазара на труда в чужбина. Самите ученици поискаха сертификата, за да спестят разходи при признаване на образованието, които иначе биха възниквали за нострификация на дипломите им. Поради това ни позволете с настоящото писмо да изразим своето задоволство от сътрудничеството с вашата фирма по време на най-разнообразни дейности (сертифициране на училището, създаване на въпросника, предоставяне на информация, издаване на сертификати на ученици от нашето училище). Високо оценяваме професионалното отношение, компетентност, практически опит, които винаги ни предоставяхте. Също така отчитаме и гъвкавостта, услужливостта, бързата реакция и индивидуалното отношение към нуждите и спецификите на нашето училище. Вярваме, че нашето сътрудничество ще продължи и занапред и ще бъде принос и за двете страни. 

Secondary Nursing School, Lučenec