Проект Certificate

Престиж. Качество. Предимство в конкурентна среда. Изключителност. Международна оценка.

IES сертифицира образователни институции и техните образователни програми. Резултат от сертифицирането е определяне на рейтинг, който видимо декларира квалитативното ниво на институцията. Стойността на рейтинга се проверява в редовни интервали. Изключителният резултат от сертифицирането на институцията е международният сертификат за абсолвенти. Този сертификат може да спечели всеки абсолвент, който успешно завърши сертифицираната образователна програма.

 

Фирма International Certification Institute /ICI/ е основана през 2019 година. През същата година беше реализирано свързването с фирма International Education Society /IES/. ICI и IES реализират общия проект Certificate. Сертифицираните институции получават автоматично сертификация и от двете фирми.

Главният документи на ICI сертификацията е сертификатът за абсолвенти. ICI сертификатът описва специализираните компетентности на абсолвента, неговите практически знания и опит. Абсолвентите на сертифицираните институции получават стандартно и двата сертификата. Чрез обвързването на сертификатите е подсилена тяхната позиция и въздействие върху пазара на труда в страната и чужбина.

IES и ICI сертификацията ще увеличи Вашия кредит в международен мащаб, ще спечелите предимство пред конкуренцията и ще обърнете внимание на обществеността за предимствата на Вашето училище.


Включете се в проекта

Като училище получавате

При включване в проекта получавате тези пропагационни материали.

Ценоразпис на услуги


Сертифициране на образователни институции, включително специалности (програми)

+ Пропагационни материали

3200 €
Месечна административна такса за присъствието на образователния субект в компютърната база данни на IES, за присъствието на неговите абсолвенти в компютърната и интернетовата база данни на IES, за архивиране на данни, за използването на логото и името на IES, за пропагация на участието на образователния субект в проекта Certificate и т. н. 60 € *

* Таксата се намалява в зависимост от броя сертификати, издадени на абсолвентите през календарната година.

Посочените цени са без ДДС.

Начин на получаване на сертификати

1.

Молба за включване в проекта

Попълването на заявката не е обвързващо.

Включете се в проекта


2.

Подпис на договор между IES/ICI и Вашето училище

Договорът може да се подпише кореспондентно или в рамките на преговори в офиса на IES в Чехия.

договор за сътрудничество


3.

Подготовка на документите за сертификата


Подготвяте материалите за сертификация на училището и образователните програми. Срок: около 2 месеца

Документи за сертификация:
Oнлайн въпросник - интересуваме се напр. от следните области:
 • образователен процес
 • методи на преподаване
 • брой студенти
 • техните успехи в състезания
 • успехи на абсолвентите
 • осигуряване на преподаватели
 • следваща квалификация на педагози
 • проектови дейности
 • субсидии
 • международно сътрудничество
 • сътрудничество с фирми
 • PR дейности
 • изследователска дейност
 • Фотодокументация
Документи за сертификация на образователни програми:
 • Наименование на програмата
 • Хорариум
 • Тематични области
 • Име, образование и стаж на преподавателите

Прочетете подробностите в секцията FAQ


4.

Реализиране на процеса по сертифициране и определяне на рейтинг

IES реализира процеса по сертификация. Срок: 1 месец

 


5.

Предаване на международните сертификати на IES и ICI вашите възпитаници

Получавате правото да поръчвате IES и ICI сертификати за абсолвентите на Вашата образователна институция.

Допълнителна информация за сертификатите на абсолвентите