Проект Certificate

Престиж. Качество. Предимство в конкурентна среда. Изключителност. Международна оценка.

IES сертифицира образователни институции и техните образователни програми. Резултат от сертифицирането е определяне на рейтинг, който видимо декларира квалитативното ниво на институцията. Стойността на рейтинга се проверява в редовни интервали. Изключителният резултат от сертифицирането на институцията е международният сертификат за абсолвенти. Този сертификат може да спечели всеки абсолвент, който успешно завърши сертифицираната образователна програма.

Чрез получаване на сертификата се включвате към сертифицирани институции, повишавате своя кредит в международен мащаб, получавате предимство в конкурентна среда и съобщавате на обществеността за предимствата на вашето училище.


Включете се в проекта

Като училище получавате

При включване в проекта получавате тези пропагационни материали.

Ценоразпис на услуги

  Low income * High income *

Сертифициране на образователни институции, включително специалности (програми) 

Пропагационни материали

1600 € 2700 €
Месечна административна такса за присъствието на образователния субект в компютърната база данни на IES,  за присъствието на неговите абсолвенти в компютърната и интернетовата база данни на IES, за архивиране на данни, за използването на логото и името на IES, за пропагация на участието на образователния субект в проекта Certificate и т. н. 50 € **  
60 € **

*https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups

** Таксата се намалява в зависимост от броя сертификати, издадени на абсолвентите през календарната година.

Посочените цени са без ДДС.

Начин на получаване на сертификат

1.

Молба за включване в проекта

Попълването на заявката не е обвързващо.

Включете се в проекта


2.

Подпис на договор между IES и Вашето училище

Договорът може да се подпише кореспондентно или в рамките на преговори в офиса на IES в Чехия. 

договор за сътрудничество


3.

Подготовка на документите за сертификата


Подготвяте материалите за сертификация на училището и образователните програми. Срок: около 2 месеца

Документи за сертификация:
Oнлайн въпросник - интересуваме се напр. от следните области: 
 • образователен процес
 • методи на преподаване
 • брой студенти
 • техните успехи в състезания
 • успехи на абсолвентите
 • осигуряване на преподаватели
 • следваща квалификация на педагози
 • проектови дейности
 • субсидии
 • международно сътрудничество
 • сътрудничество с фирми
 • PR дейности
 • изследователска дейност
 • Фотодокументация
Документи за сертификация на образователни програми:
 • Наименование на програмата
 • Хорариум
 • Тематични области
 • Име, образование и стаж на преподавателите

Прочетете подробностите в секцията FAQ


4.

Реализиране на процеса по сертифициране и определяне на рейтинг

IES реализира процеса по сертификация. Срок: 1 месец

 


5.

Предаване на международните сертификати на IES вашите възпитаници

Получавате правото да поръчвате IES сертификати за абсолвентите на Вашата образователна институция.

Допълнителна информация за сертификатите на абсолвентите