Лекторски сертификат

IES издава сертификати на педагози от всякакви типове училища и на лектори от институции за учене през целия живот. Те получават международен сертификат на английски и в превод на съответния официален език. Сертификатът декларира по разбираем начин образованието и развитието на педагогическата практика на сертифицирания лектор.


ВКЛЮЧЕТЕ СЕ В ПРОГРАМАТА

Сертификатът се издава въз основа на обвързваща поръчка от страна на заинтересованото лице. То след това получава списък на документите, необходими за издаването на сертификата. Фирма IES ще подготви сертификат за лектора до 1 месец след получаването на комплексната документация и плащането на фактурираните суми.

Условие за получаването на сертификат е минимум една година преподавателска практика (мин. 400 доказани преподавателски часа).

   

 

Забел.: „Сертификатът на лектор“ не дава право на неговия притежател или на образователния субект, в който лекторът реализира своята преподавателска дейност, да информират обществеността, че техните образователни програми са акредитирани или сертифицирани от IES. Не им дава правото да издават собствени свидетелства, да използват логото на IES и текстовите формулировки, съдържащи информация за сертифицирането на IES. Правото за издаване на сертификати IES на своите абсолвенти и за деклариране на IES сертифициране на образователни програми има само надлежно сертифицираният субект, който в IES е преминал през цялата процедура по сертификацията, вкл. сертифициране на отделните образователни програми.

Ценоразпис

Други лектори 120€

* Посочването на две специалности лекторска дейност на сертификата е включено в основната цена.

* Следващите специалности лекторска дейност могат да бъдат посочени в приложението към сертификата (10 € за всяка специалност).


Лекторски сертификат

Име и фамилия*:
емайл*:
Държава*:
телефон:
Препишете текста от картинката*: