Контакт

The Czech Republic - Head Office

International Education Society Ltd. - oрганизационен отдел

Vídeňská 119
619 00 Brno
Czech Republic

Tel.: +420 731 507 874

E-mail: ies@ies-info.com

Дружеството е вписано в Търговския регистър, воден от Областния съд в Бърно, в том А, партида 17230.

Id. nb.: 269 43 948
Tax Id. nb.: CZ26943948
Банкова сметка за CZK: 2600261713 / 2010, Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Банкова сметка за EUR: 2400261698 / 2010, Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1

Tel.: +420 731 507 874

E-mail: ies@ies-info.com

Oсновател:

International Education Society Ltd.

International House
36-38 Cornhill
London
EC3V 3NG

Great BritainRegistration number: 05209753


Milan Seifert
Chief Executive Officer
seifert@ies-info.com

Zuzana Zlámalová
Executive Director
zlamalova@ies-info.com