Certifikát pre lektorov

IES vydáva certifikáty pedagógom všetkých typov škôl a lektorom inštitúcií celoživotného vzdelávania. Výstupom je medzinárodný certifikát v angličtine a preklad do úradného jazyka. Certifikát zrozumiteľne deklaruje vzdelanie a vývoj vzdelávacej praxe certifikovaného lektora.


PRIHLÁSIŤ SA DO PROGRAMU

Certifikát je vystavený na základe záväzné objednávky záujemcu. Ten následne dostane zoznam podkladov nutných na vydanie certifikátu. Spoločnosť IES pripraví certifikát pre lektora do 1 mesiaca po získaní kompletných podkladov a uhradení fakturovanej sumy.

Podmienkou získania certifikátu je minimálne jeden rok lektorskej praxe (min. 400 doložených odučených hodín).

   

 

Pozn.: „Certifikát lektora“ svojho držiteľa alebo vzdelávací subjekt, v ktorom lektor realizuje výučbovú činnosť, v žiadnom prípade neoprávňuje na to, aby verejnosť informovali, že ich vzdelávacie programy sú akreditované alebo certifikované IES. Neoprávňuje ich na vydávanie vlastných osvedčení, používanie loga IES a textových formulácií obsahujúcich údaje o certifikácii IES. Oprávnenie na vydávanie IES certifikátov svojim absolventom a na deklaráciu o IES certifikácii vzdelávacích programov má len riadne certifikovaný subjekt, ktorý u IES absolvoval úplnú certifikačnú procedúru vrátane certifikácie jednotlivých vzdelávacích programov.

Cenník

Certifikát pre lektora 120 €

* Uvedení dvoch odborov lektorskej činnosti na medzinárodnom certifikáte je v základnej cene.

* Ďalšie odbory lektorskej činnosti môžu byť uvedené v prílohe certifikátu (10 EUR za každý odbor).


Lektorský certifikát

Meno a priezvisko*:
Email*:
Štát*:
Telefón:
Opíšte text z obrázku*: