Uplatnenie IES certifikátov

Medzinárodné certifikáty IES pre absolventov sa vydávajú od roku 1997 a za ten čas získali na globálnom trhu práce významnú pozíciu. Certifikát nehodnotí znalosti absolventa, ale dopĺňa informáciu o kvalitatívnej úrovni jeho vzdelania. Obvyklou prílohou certifikátu je tzv. „Profil absolventa“, čo je výpis kľúčových kompetencií, ktoré absolvent počas štúdia získal. Prednosťou certifikátu je jeho zrozumiteľnosť, pretože je vždy vydávaný v angličtine a úradnom jazyku konkrétnej krajiny. Navyše možno certifikát získať v ďalších, takmer 30 jazykových verziách.  Aj preto je to „Certifikát bez hraníc“.

Informácie o IES certifikátoch sú cielene a opakovane poskytované zamestnávateľom v regiónoch certifikovaných škôl. Priebežne sú o nich  informované tisícky firiem naprieč celým podnikateľským spektrom a stovky inštitúcií pôsobiacich vo verejnom sektore.

Ste majiteľom IES certifikátu a pomohol Vám? Podeľte sa s nami o Vaše skúsenosti na ies@ies-info.com.

Informované firmy a inštitúcie

Na tomto mieste uvádzame zoznam firiem a inštitúcií, ktoré dostali informačný list o certifikácii vzdelávacích inštitúcií a medzinárodných certifikátoch IES. Zoznam priebežne dopĺňame. Ak zistíte, že tu nejaká dôležitá inštitúcia alebo firma chýba, privítame, keď nás na to upozorníte (ies@ies-info.com). Vyberte štát so zoznamom firiem a inštitúcií:

Vyberte štát:
Vyberte mesto: