Uplatnenie IES certifikátov

Medzinárodné certifikáty IES pre absolventov sa vydávajú od roku 1997 a odvtedy získali na globálnom trhu práce významnú pozíciu. Certifikát nehodnotí znalosti absolventa, ale dopĺňa informáciu o kvalitatívnej úrovni jeho vzdelania. Prednosťou certifikátu je jeho zrozumiteľnosť, pretože sa vždy vydáva v angličtine a úradnom jazyku konkrétnej krajiny. Navyše možno certifikát získať v ďalších, takmer 30 jazykových verziách. Aj preto ide o „Certifikát bez hraníc“.

Od roku 2019 vydávame certifikát ICI, ktorý popisuje odborné kompetencie absolventa.

Ste majiteľom IES a ICI certifikátu a pomohol Vám? Podeľte sa s nami o Vaše skúsenosti na ies@ies-info.com.

Informované firmy a inštitúcie

Na tomto mieste uvádzame zoznam firiem a inštitúcií, ktoré dostali informačný list o certifikácii vzdelávacích inštitúcií a medzinárodných certifikátoch IES a ICI. Zoznam priebežne dopĺňame. Pokiaľ zistíte, že tu nejaká dôležitá inštitúcia alebo firma chýba, privítame, keď nás na to upozorníte (ies@ies-info.com). Vyberte štát so zoznamom firiem a inštitúcií:

Vyberte štát:
Vyberte mesto: