ICI certifikát

Odborné kompetencie. Informovaní zamestnávatelia. Lepšie uplatnenie na trhu práce.

V rámci spolupráce IES a ICI vznikol ICI certifikát, ktorý popisuje odborné kompetencie absolventa. Informovaným zamestnávateľom poskytuje ucelený prehľad o jeho dosiahnutých znalostiach a schopnostiach.

ICI certifikát získavajú automaticky absolventi certifikovaných škôl spolu s IES certifikátom. Vydáva sa len v anglickom jazyku v tlačenej (i elektronickej) forme.

Predná strana certifikátu


 

Zadná strana certifikátu - Zoznam informovaných zamestnávateľov

Cena certifikátov

ICI certifikát získavate automaticky k IES certifikátu. Nie je možné ho zakúpiť samostatne.