FAQ

Ako zistím, či je moja škola certifikovaná?

Najrýchlejšie na tejto stránke pod odkazom „Certifikované inštitúcie“. Taktiež je možné, že sa vo Vašej škole stretávate s našimi propagačnými materiálmi, ako sú napr. žulová doska IES, banner, roll-up alebo stožiarová vlajka.

Čo je medzinárodný certifikát IES?

Medzinárodný certifikát IES je doklad, ktorý môže získať len absolvent certifikovanej školy a certifikovaného vzdelávacieho programu. Tento certifikát je štandardne vydávaný v angličtine a v úradnom jazyku konkrétnej krajiny. Na požiadanie je možné certifikát vydať aj v ďalších svetových jazykoch. Certifikát obsahuje identifikačné údaje držiteľa, absolvovaný vzdelávací program, názov a miesto absolvovanej školy a certifikačný stupeň obsahujúci rating absolvovanej školy. Certifikát obsahuje ochranné prvky. Ukážku certifikátu a všetky jeho aktuálne preklady do svetových jazykov nájdete na tejto stránke pod odkazom „Certifikát“.

Na čo mi bude certifikát IES?

Certifikát IES priložený k vysvedčeniu alebo diplomu Vám môže zaistiť úspech pri hľadaní práce či pri postupe na vyšší typ školy.  

Kde môžem certifikát IES použiť?

Vo svojej krajine alebo v zahraničí, v štátnej a súkromnej inštitúcii alebo firme. Pokiaľ budete pokračovať v ďalšom štúdiu, môžete certifikát použiť pri hľadaní brigád či pri cestách do zahraničia (Work&Travel Program, zahraničné stáže a pod.).

Ako dlho certifikát platí?

Certifikát platí stále. Keď ho získate tento rok, môžete ho použiť aj za 5, 10 alebo aj viac rokov. Certifikát Vám skrátka môže preukázať dobrú službu po celý Váš produktívny život.

Ako certifikát IES vyzerá? Čo je na ňom uvedené?

Je na ňom samozrejme meno a dátum narodenia držiteľa a tiež názov školy a ukončený študijný odbor. Veľmi dôležitým údajom je rating, čo je v podstate známka, ktorú IES certifikovanej škole pridelila. Certifikát je vytlačený na kriedovom papieri, obsahuje potrebné ochranné prvky – hologram i pečať so zlatou razbou a je vložený do lakovaného, pevného obalu. K certifikátu môže byť vydaný profil absolventa, čo je prehľad kľúčových znalostí a schopností držiteľa certifikátu.

Je k dispozícii tiež elektronická verzia certifikátu?

Áno, elektronický certifikát sa vydáva k základnej verzii certifikátov (angličtina, úradný jazyk, príp. profil absolventa) alebo samostatne. Podmienkou na jeho vydanie je uvedenie  e-mailovej adresy žiadateľa. Certifikát je iba v angličtine a je zasielaný ihneď po zaplatení. Máte tak možnosť s ním okamžite disponovať.

Aký je poplatok za certifikát IES?

Cena certifikátu je kalkulovaná koordinátorom IES vo Vašej škole. Na niektorých školách možno na certifikát sporiť, potom je o niečo lacnejší.

Aké sú podmienky pre získanie certifikátu?

Podmienky určuje škola. Niekde ho dávajú len najlepším študentom, niekde ho dostane každý, kto oň prejaví záujem. Pre IES je jedinou podmienkou štúdium úspešne absolvovať. IES nevykonáva žiadne skúšky.

Ako a kedy si môžem certifikát objednať?

Certifikát sa nedá objednať priamo v IES, vždy je to zásadne prostredníctvom školy.Certifikát možno vydať aj spätne po ukončení štúdia.

Certifikát dostanem iba v angličtine?

V angličtine ho dostanete automaticky a k tomu aj v úradnom jazyku. Vydávame aj súbory certifikátov, ktoré obsahujú preklady do ďalších svetových jazykov.

Malý súbor certifikátov obsahuje preklad do angličtiny, úradného jazyka a jedného ďalšieho svetového jazyka podľa Vášho výberu. Veľký súbor certifikátov obsahuje preklad do angličtiny, úradného jazyka a až 5 ďalších jazykov podľa Vášho výberu.

Ukážku certifikátu ako aj všetky jeho aktuálne preklady do svetových jazykov nájdete na tejto stránke pod odkazom „Certifikát“.

Nestihol som si certifikát objednať. Čo teraz?

Musíte kontaktovať Vašu školu a o certifikát ju požiadať. Škola ho potom v IES objedná a buď ho nechá zaslať priamo na Vašu adresu alebo Vám ho pošle sama alebo si ho v škole vyzdvihnete.

Existuje zoznam držiteľov certifikátov IES on-line?

Z dôvodu ochrany osobných údajov (GDPR) zoznam držiteľov certifikátov on-line neuvádzame. Ak potrebujete overiť pravosť certifikátu, kontaktujte nás na ies@ies-info.com.

* Uvedené fotografie absolventov sú iba ilustratívne.