FAQ

Ako zistím, či je moja škola certifikovaná?

Najrýchlejšie na tejto stránke pod odkazom „Certifikované inštitúcie“. Taktiež je možné, že sa vo Vašej škole stretávate s našimi propagačnými materiálmi, ako sú napr. žulová doska IES, banner, roll-up alebo stožiarová vlajka.

Čo je medzinárodný certifikát IES?

Medzinárodný certifikát IES je doklad, ktorý môže získať len absolvent certifikovanej školy a certifikovaného vzdelávacieho programu. Tento certifikát je štandardne vydávaný v angličtine a v úradnom jazyku konkrétnej krajiny. Na požiadanie je možné certifikát vydať aj v ďalších svetových jazykoch. Certifikát obsahuje identifikačné údaje držiteľa, absolvovaný vzdelávací program, názov a miesto absolvovanej školy a certifikačný stupeň obsahujúci rating absolvovanej školy. Certifikát obsahuje ochranné prvky. Ukážku certifikátu a všetky jeho aktuálne preklady do svetových jazykov nájdete na tejto stránke pod odkazom „Certifikát“.

Na čo mi bude certifikát IES?

Certifikát IES priložený k vysvedčeniu alebo diplomu Vám môže zaistiť úspech pri hľadaní práce či pri postupe na vyšší typ školy.

Čo je ICI certifikát?

ICI certifikát popisuje najmä odborné kompetencie, ktoré študent získal počas svojho štúdia. Súčasne obsahuje zoznam významných firiem a inštitúcií informovaných o projekte Certificate. Poskytuje tak zamestnávateľovi detailný prehľad znalostí a odborných skúseností absolventa.

Na čo mi bude ICI certifikát?

Vlastníctvo ICI a IES certifikátu zaisťuje silnú konkurenčnú výhodu pre absolventa na medzinárodnom i tuzemskom trhu práce.

Kde môžem certifikáty IES a ICI použiť?

Vo svojej krajine alebo v zahraničí, v štátnej a súkromnej inštitúcii alebo firme. Pokiaľ budete pokračovať v ďalšom štúdiu, môžete certifikát použiť pri hľadaní brigád či pri cestách do zahraničia (Work&Travel Program, zahraničné stáže a pod.).

Ako dlho certifikát platí?

Certifikát platí stále. Keď ho získate tento rok, môžete ho použiť aj za 5, 10 alebo aj viac rokov. Certifikát Vám skrátka môže preukázať dobrú službu po celý Váš produktívny život.

Ako certifikát IES vyzerá? Čo je na ňom uvedené?

Je na ňom samozrejme meno a dátum narodenia držiteľa a takisto názov školy a ukončený odbor štúdia. Veľmi dôležitým údajom je rating, čo je v podstate známka, ktorú IES certifikovanej škole udelila. Certifikát obsahuje potrebné ochranné prvky – hologram i pečať so zlatou razbou – a je vložený do lakovaného, pevného obalu.

Ako certifikát ICI vyzerá?

Certifikát s ochrannými prvkami obsahuje meno a dátum narodenia držiteľa, názov školy a ukončený odbor štúdia. Stručne popisuje odborné kompetencie absolventa získané štúdiom. Na zadnej strane je uvedený zoznam informovaných zamestnávateľov. Certifikát sa vydáva len v anglickom jazyku.

Je k dispozícii aj elektronická verzia certifikátov?

Certifikát IES - Áno, elektronický certifikát v angličtine sa automaticky vydáva k základnej tlačenej verzii certifikátov (angličtina, úradný jazyk). Elektronický certifikát IES je dostupný aj vo svetových jazykoch. Podmienkou na jeho vydanie je uvedenie e-mailovej adresy. Certifikát sa zasiela po zaplatení. Máte tak možnosť s ním okamžite disponovať.

Certifikát ICI - Elektronický certifikát ICI sa vydáva len v angličtine k tlačenej verzii certifikátu.

Aký je poplatok za certifikáty?

Cenu určuje koordinátor IES/ICI na Vašej škole. Poplatok zahŕňa certifikát IES a ICI. Na niektorých školách možno na certifikáty šporiť, potom sú o niečo lacnejšie. Nie je možné ich zakúpiť samostatne.

Aké sú podmienky na získanie certifikátov?

Kritériá určuje škola. Našou jedinou podmienkou je štúdium úspešne absolvovať. Nevykonávame žiadne skúšky.

Ako a kedy si môžem certifikáty objednať?

Certifikáty sa nedajú objednať priamo u nás, vždy je to zásadne prostredníctvom školy. Možno ich vydať aj spätne po ukončení štúdia.

Certifikát dostanem iba v angličtine?

Certifikát IES dostanete v angličtine a tiež v úradnom jazyku. Vydávame aj súbory certifikátov, ktoré obsahujú preklady do ďalších svetových jazykov.

Malý súbor certifikátov obsahuje preklad do angličtiny, úradného jazyka a jedného ďalšieho svetového jazyka podľa Vášho výberu. Veľký súbor certifikátov obsahuje preklad do angličtiny, úradného jazyka a až 5 ďalších jazykov podľa Vášho výberu.

Ukážku certifikátu ako aj všetky jeho aktuálne preklady do svetových jazykov nájdete na tejto stránke pod odkazom „Certifikát“.

ICI certifikát sa vydáva iba v angličtine.

Dajú sa certifikáty objednať aj spätne?

Áno, kontaktujte Vašu školu.

Existuje zoznam držiteľov certifikátov IES on-line?

Z dôvodu ochrany osobných údajov (GDPR) zoznam držiteľov certifikátov on-line neuvádzame. Ak potrebujete overiť pravosť certifikátu, kontaktujte nás na ies@ies-info.com.

* Uvedené fotografie absolventov sú iba ilustratívne.