Projekt Certificate

Prestíž. Kvalita. Konkurenčná výhoda. Výnimočnosť. Medzinárodné hodnotenie.

IES certifikuje vzdelávacie inštitúcie a ich vzdelávacie programy. Výsledkom certifikácie je stanovenie ratingu, ktorý zreteľne deklaruje kvalitatívnu úroveň inštitúcie. Hodnota ratingu je overovaná v pravidelnom intervale. Jedinečným výstupom certifikácie inštitúcie je medzinárodný certifikát pre absolventov. Tento certifikát môže získať každý absolvent, ktorý úspešne ukončil certifikovaný vzdelávací program.

Spoločnosť International Certification Institute /ICI/ bola založená v roku 2019. V tom istom roku došlo k prepojeniu so spoločnosťou International Education Society /IES/. ICI a IES realizujú spoločný projekt Certificate. Certifikované inštitúcie získavajú automaticky certifikáciu oboch spoločností.

Hlavným výstupom ICI certifikácie je tiež certifikát pre absolventov. ICI certifikát primárne popisuje odborné kompetencie absolventa, jeho praktické znalosti a skúsenosti. Absolventi certifikovaných inštitúcií získajú štandardne obidva certifikáty. Spojením certifikátov je posilnená ich pozícia a dosah na medzinárodnom i tuzemskom pracovnom trhu.

IES a ICI certifikácia zvýši Váš kredit v medzinárodnom meradle, získate konkurenčnú výhodu a verejnosť upozorníte na prednosti svojej školy.


Prihlásiť sa do projektu

Čo ako škola získate

Pri zapojení do projektu dostanete tieto propagačné materiály.

Cenník služieb


Certifikácia vzdelávacej inštitúcie vrátane odborov (programov)

+ Propagačné materiály

3200 €
Mesačný správny poplatok za vedenie vzdelávacieho subjektu a jeho absolventov v databáze IES, pravidelnú recertifikáciu, archiváciu dát, používanie loga a mena IES, propagáciu účasti vzdelávacieho subjektu v projekte Certificate atd. 60 € *

* Poplatok je znižovaný v závislosti od počtu certifikátov vydaných absolventom v kalendárnom roku.

Ceny sú uvedené bez DPH.

Postup získania certifikátov

1.

Prihláška do projektu

Vyplnenie prihlášky nie je záväzné.

Prihlásiť sa do projektu


2.

Podpis zmluvy medzi IES/ICI a Vašou školou

Zmluva sa dá podpísať korešpondenčne alebo v rámci osobného jednania v kancelárii IES v Českej republike.

Zmluva o spolupráci


3.

Príprava podkladov na certifikáciu


Připravíte podklady pro certifikaci školy a vzdělávacích programů. Termín: cca 2 měsíce

Podklady pro certifikaci:
On-line dotazník – zaujímajú nás napr. tieto oblasti:
 • vzdelávací proces,
 • výučbové metódy
 • počty študentov
 • ich úspechy v súťažiach
 • úspechy absolventov
 • lektorské zabezpečenie
 • ďalšie vzdelávanie pedagógov
 • projektová činnosť
 • dotácie
 • zahraničná spolupráca
 • spolupráca s firmami
 • PR aktivity
 • výskumná činnosť
 • Fotodokumentácia
Podklady pre certifikáciu vzdelávacích programov:
 • Názov programu
 • Hodinová dotácia
 • Tematické celky
 • Meno, vzdelanie a dĺžka praxe vyučujúcich

Prečítajte si podrobnosti v sekcii FAQ


4.

Realizácia certifikačného procesu a pridelenie ratingu

IES realizuje certifikačné konanie Termín: 1 mesiac

 


5.

Odovzdávanie medzinárodných certifikátov IES a ICI Vašim absolventom

Získavate oprávnenie objednávať IES a ICI certifikáty pre absolventov Vašej vzdelávacej inštitúcie.

Viac informácií o certifikátoch pre absolventov