SOUHLAS

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

  1. Beru na vědomí, že společnost International Education Society Ltd. – odštěpný závod zahraniční právnické osoby, se sídlem v Brně, Vídeňská 119, Brno 619 00, IČO: 269 43 948 jako správce osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o ochraně osobních údajů“), resp. obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) může zpracovávat mé osobní údaje (Jméno, Příjmení, telefon, e-mail), které jim dobrovolně poskytnu za účelem zaslání smlouvy, přihlášky do projektu Certificate nebo přihlášky k certifikaci lektora a využít uvedené kontakty k zaslání podrobnějších informací.
  2. Poskytnutí veškerých údajů je zcela dobrovolné.
  3. Osobní údaje, které poskytnu, budou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování těchto osobních údajů (tj. po dobu tří (3) let) či do písemného odvolání tohoto souhlasu mou osobou (zaslaným na adresu ies@ies-info.com).
  4. Byl(a) jsem poučen(a) o mém právu na přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování, právu vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů. Také jsem byl(a) poučen(a) o mém právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. S podrobnostmi způsobu uplatnění těchto mých práv, stejně jako s ostatními podrobnostmi týkající se zpracování mých osobních údajů zprostředkovateli, jsem se seznámil(a) v Zásadách zpracování osobních údajů, které lze najít na www.ies-info.com/sk/gdpr