ICI

Spoločnosť International Certification Institute /ICI/ bola založená v roku 2019. V rovnakom roku došlo k prepojeniu so spoločnosťou International Education Society /IES/.

ICI a IES realizujú spoločný projekt Certificate. Certifikované inštitúcie získavajú automaticky certifikáciu oboch spoločností.

Hlavným výstupom ICI certifikácie je certifikát pre absolventov.

ICI certifikát popisuje odborné kompetencie absolventa, jeho praktické znalosti a skúsenosti.

Absolventi certifikovaných inštitúcií získajú štandardne certifikát IES a ICI. Spojením certifikátov je posilnená ich pozícia a dosah na medzinárodnom i tuzemskom pracovnom trhu.

Hlavné činnosti ICI

1. Spoločne s IES realizuje Projekt Certificate. Certifikovaná inštitúcia získa od ICI certifikát kvality (Certificate of Quality)

2. K medzinárodnému certifikátu IES vydáva ICI certifikát popisujúci odborné kompetencie absolventa vrátane zoznamu informovaných zamestnávateľov.


Milan Seifert
Chief Executive Officer
seifert@ies-info.com

Zuzana Zlámalová
Executive Director
zlamalova@ies-info.com