Kontakt

Česká republika - Head Office

International Education Society Ltd. - organizační složka

Vídeňská 119
619 00 Brno
Czech Republic

Tel.: +420 731 507 874

E-mail: ies@ies-info.com

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Brne, v oddieli A, vložke 17230.

IČO: 269 43 948
DIČ: CZ 269 43 948
Bankové spojenie:pre CZK: 2600261713 / 2010, Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Bankové spojenie: pre EUR: 2400261698 / 2010, Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1

Tel.: +420 731 507 874

E-mail: ies@ies-info.com

Zriaďovateľ:

International Education Society Ltd.

International House
36-38 Cornhill
London
EC3V 3NG

Great Britain


Registration number: 05209753


Milan Seifert
Chief Executive Officer
seifert@ies-info.com

Zuzana Zlámalová
Executive Director
zlamalova@ies-info.com