Často kladené otázky

Certifikácia škôl

Aké sú výhody certifikácie IES?

1. Vaši študenti získajú medzinárodný certifikát, ktorý zlepší ich zamestnateľnosť
2. Vaša inštitúcia zvýši svoj kredit, získate konkurenčnú výhodu a upozorníte verejnosť na silné stránky vašej školy

Aká je platnosť certifikácie?

Certifikácia je platná 4 roky, po uplynutí ktorých sa vyplní recertifikačný dotazník.

Ako prebieha proces certifikácie škôl?

1. Vyplnenie formulára žiadosti o projekt na webovej stránke IES
2. Podpísanie zmluvy online alebo osobne v kancelárii IES v Brne
3. Príprava podkladov pre online dotazník (cca 1 mesiac)
4. Proces certifikácie a pridelenie hodnotenia inštitúcii a vzdelávacím programom (1 mesiac)
5. Vydanie certifikátov IES a ICI absolventom vzdelávacej inštitúcie

Čo je medzinárodný certifikát IES?

Medzinárodný dokument určený pre domáci a medzinárodný trh práce, na ktorom je uvedené hodnotenie školy a vzdelávacieho programu. Osvedčenie sa vydáva v angličtine a prekladá sa do úradného jazyka. K dispozícii sú preklady do ďalších 20 jazykov.

Čo je medzinárodný certifikát ICI?

Certifikát ICI potvrdzuje odborné kompetencie, ktoré študent získal počas štúdia. Obsahuje aj zoznam dôležitých spoločností a inštitúcií, ktoré sú oboznámené s projektom certifikátu.

Aké sú náklady na certifikáciu?

Certifikačný poplatok na obdobie 4 rokov. Pravidelná recertifikácia je zahrnutá v cene. Certifikát absolventa IES si hradia študenti sami.

Existuje databáza certifikovaných škôl?

Áno, tu môžete vyhľadávať certifikované inštitúcie podľa oblasti vzdelávania

Pre absolventov

Ako zistím, či je moja škola certifikovaná?

Opýtajte sa priamo vedenia vašej školy alebo nás kontaktujte na adrese ies@ies-info.com.

Na čo budem potrebovať certifikát IES a ICI?

Certifikáty vám môžu pomôcť nájsť si prácu v domovskej krajine alebo v zahraničí. Môžete ich využiť pri hľadaní brigády alebo pri cestovaní do zahraničia (program Work & Travel, zahraničné stáže atď.)

Aká je platnosť certifikátov?

Certifikáty majú neobmedzenú platnosť. Môžete ich použiť kedykoľvek v budúcnosti.

Koľko zaplatím za certifikáty IES a ICI?

Cenu vám oznámi koordinátor IES/ICI na vašej škole. Na niektorých školách je možné si počas štúdia na certifikáty našetriť.

Ako a kedy si môžem objednať certifikáty?

Certifikáty sa objednávajú prostredníctvom vašej školy až po úspešnom ukončení štúdia. Možno ich vydať aj kedykoľvek po ukončení štúdia.

Ako môžem overiť pravosť certifikátu?

Z dôvodu ochrany údajov (GDPR) neposkytujeme zoznam držiteľov certifikátov online. Ak potrebujete overiť pravosť certifikátu, kontaktujte nás na adrese ies@ies-info.com.

Nenašli ste odpoveď?

Kontaktná osoba