O nás

International Education Society (IES)

Naša spoločnosť bola založená v roku 1997 a postupne si získala medzinárodnú prestíž a stala sa významnou inštitúciou špecializujúcou sa na certifikáciu vzdelávacích subjektov, najmä univerzít, stredných škôl a inštitúcií celoživotného vzdelávania.

Sme členmi Medzinárodnej obchodnej komory a usilujeme sa o širšiu propagáciu certifikácie IES medzi zamestnávateľmi.

Realizujeme projekt Certificate, v rámci ktorého sa hodnotia a certifikujú vzdelávacie subjekty a ich vzdelávacie programy.

Viac o projekte Certificate

Absolventom certifikovaných subjektov vydávame medzinárodné certifikáty. Pomáhame im nájsť uplatnenie na domácom a medzinárodnom trhu práce.

Viac o certifikáte pre absolventov

Vydávame medzinárodné odborné certifikáty preukazujúce vzdelanie, odborné znalosti a skúsenosti v konkrétnej oblasti, ako aj certifikáty preukazujúce lektorské zručnosti

Viac o certifikáte lektora

International Certification Institute (ICI)

International Certification Institute bol založený v roku 2019 a v tom istom roku sa zlúčil s International Education Society. Spoločne pracujú na projekte Certificate, v rámci ktorého hodnotené spoločnosti získavajú certifikát od oboch inštitúcií.

ICI poskytuje absolventské a profesijné certifikáty, ktoré popisujú odborné kompetencie, znalosti a skúsenosti.

Spolu s IES realizuje projekt Certificate. Certifikovaná inštitúcia získava od ICI certifikát kvality (Certificate of Quality).

Hlavným prínosom certifikácie ICI je certifikát pre absolventov, ktorý popisuje ich odborné kompetencie, znalosti a skúsenosti. Poskytuje tiež zoznam informovaných zamestnávateľov.

Absolventi certifikovaných inštitúcií získajú oba certifikáty. Kombináciou certifikátov sa posilňuje ich pozícia a dosah na domácom a medzinárodnom trhu práce.

ICI vydáva aj profesijný certifikát, ktorý preukazuje vzdelanie a odborné znalosti v konkrétnej oblasti. Certifikát sa vydáva v angličtine a vyžaduje sa aspoň trojročná prax v danej oblasti.

Chcete vedieť viac?

Pozrite si často kladené otázky. Ak nenájdete odpovede na svoje otázky, neváhajte nás kontaktovať.