Certifikát lektora

Vydávame osvedčenia učiteľom všetkých typov škôl a inštitúcií celoživotného vzdelávania. Certifikát vám poskytne medzinárodný dokument v angličtine s prekladom do úradného jazyka, ktorý deklaruje vaše vzdelanie a pedagogickú prax.

Požiadať o certifikát

Ako získať certifikát?

Certifikát vám bude vydaný na základe záväznej objednávky. Najprv vám zašleme zoznam všetkých potrebných dokumentov. Do 14 dní od prijatia vašich podkladov a platby vám potom pripravíme požadované osvedčenie.

Podmienkou získania osvedčenia je minimálne jeden rok zdokumentovanej pedagogickej praxe (min. 400 hodín).

Potvrdenie o vzdelaní

Dostanete osvedčenie o dosiahnutom vzdelaní.

Potvrdenie praxe

Dostanete doklad o svojej predchádzajúcej pedagogickej praxi.

Medzinárodná prestíž

Dostanete medzinárodný certifikát vydaný úradom.

Cena certifikátu

Certifikát lektora

120 €

V osvedčení sa môžu uviesť najviac dve oblasti prednáškovej činnosti.

Osvedčenie lektora neoprávňuje jeho držiteľa ani vzdelávací orgán, v ktorom lektor pôsobí, tvrdiť, že jeho vzdelávacie programy sú akreditované alebo certifikované IES.

Cena je uvedená bez DPH.

Nezáväzný dotazník