Често задавани въпроси

Сертифициране на училища

Какви са ползите от сертифицирането на IES?

1. Вашите ученици получават международен сертификат, който подобрява пригодността им за заетост
2. Вашата институция ще повиши авторитета си, ще получите конкурентно предимство и ще привлечете общественото внимание към силните страни на училището си

Каква е валидността на сертификата?

Сертификатът е валиден за 4 години, след което се попълва въпросник за повторно сертифициране.

Как протича процесът на сертифициране на училищата?

1. попълване на формуляра за кандидатстване за проект на уебсайта на IES
2. Подписване на договора онлайн или лично в офиса на IES в Бърно
3. Подготовка на документите за онлайн въпросника (приблизително 1 месец)
4. Процес на сертифициране и присъждане на рейтинг на институцията и образователните програми (1 месец)
5. Издаване на сертификати IES и ICI на завършилите образователната институция

Какво представлява международният сертификат на IES?

Международен документ, предназначен за националния и международния пазар на труда, в който е посочена оценката на училището и програмата за обучение. Сертификатът се издава на английски език и се превежда на официалния език. Предлагат се преводи на 20 други езика.

Какво представлява международният сертификат ICI?

Сертификатът ICI показва професионалните компетенции, които студентът е придобил по време на обучението си. Той съдържа и списък на важни компании и институции, които са запознати с проекта на сертификата.

Какви са разходите за сертифициране?

Такса за сертифициране за период от 4 години. В цената е включено редовното ресертифициране. Сертификатът за завършилите IES се заплаща от самите студенти.

Има ли база данни със сертифицирани училища?

Да, тук можете да търсите сертифицирани институции по област на образование

За завършилите

Как мога да разбера дали моето училище е сертифицирано?

Попитайте директно ръководството на вашето училище или се свържете с нас на ies@ies-info.com.

За какво ще ми е необходим сертификат IES и ICI?

Сертификатите могат да ви помогнат да си намерите работа в родната си страна или в чужбина. Можете да ги използвате, когато търсите временна работа или пътувате в чужбина (програма Work & Travel, стажове в чужбина и др.)

Каква е валидността на сертификатите?

Сертификатите са с неограничена валидност. Можете да ги използвате по всяко време в бъдеще.

Колко ще платя за сертификатите IES и ICI?

Координаторът на IES/ICI във вашето училище ще ви съобщи цената. В някои училища е възможно да спестите за сертификати по време на обучението си.

Как и кога мога да поръчам сертификати?

Сертификатите се поръчват от училището ви само след успешното завършване на обучението ви. Те могат да бъдат издадени и по всяко време след завършването.

Как да проверя автентичността на сертификата?

От съображения за защита на данните (GDPR) не предоставяме списък на притежателите на сертификати онлайн. Ако трябва да проверите автентичността на даден сертификат, моля, свържете се с нас на ies@ies-info.com.

Не сте намерили отговора?

Лице за контакт