Certifikované inštitúcie

Prehľad všetkých certifikovaných škôl

Zobrazujú sa len inštitúcie, ktoré sú aktuálne zapojené do projektu.

Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, Bratislava
Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, Bratislava
Adresa: Sklenárova 7, 824 89 Bratislava, Slovakia
Web: http://www.zsssvba.sk