Certifikované inštitúcie

Prehľad všetkých certifikovaných škôl

Zobrazujú sa len inštitúcie, ktoré sú aktuálne zapojené do projektu.

Škola umeleckého priemyslu v Bratislave
Škola umeleckého priemyslu v Bratislave
Adresa: Sklenárova 7, 824 89 Bratislava, Slovakia
Web: http://www.zsssvba.sk