Сертификат на лектора

Издаваме сертификати на учители от всички видове училища и институции за учене през целия живот. Сертификатът ви дава международен документ на английски език с превод на официалния език, който декларира вашето образование и преподавателски опит.

Заявка за сертификат

Как да получите сертификата?

Сертификатът ще ви бъде издаден въз основа на обвързваща поръчка. Първо ще ви изпратим списък с всички необходими документи. След това, в рамките на 14 дни от получаването на материалите и плащането, ще изготвим за вас необходимия сертификат.

Условието за получаване на сертификата е поне една година документиран преподавателски опит (мин. 400 часа).

Доказателство за образование

Ще получите удостоверение за образователните си квалификации.

Потвърждаване на практиката

Ще получите доказателство за предишния си преподавателски опит.

Международен престиж

Ще получите международен сертификат, издаден от компетентен орган.

Цена на сертификата

Сертификат на лектора

120 €

В удостоверението могат да бъдат посочени най-много две области на лекторска дейност.

Сертификатът за лектор не дава право на притежателя му или на образователния орган, в който работи лекторът, да твърди, че техните образователни програми са акредитирани или сертифицирани от IES.

Цената е без ДДС.

Необвързващо запитване