Certyfikat wykładowcy

Wydajemy certyfikaty nauczycielom wszystkich typów szkół i instytucji kształcenia ustawicznego. Certyfikat stanowi międzynarodowy dokument w języku angielskim z tłumaczeniem na język urzędowy, potwierdzający wykształcenie i doświadczenie w nauczaniu.

Żądanie certyfikatu

Jak uzyskać certyfikat?

Certyfikat zostanie wydany na podstawie wiążącego zamówienia. Najpierw prześlemy listę wszystkich niezbędnych dokumentów. W ciągu 14 dni od otrzymania materiałów i płatności przygotujemy dla Ciebie wymagany certyfikat.

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w nauczaniu (min. 400 godzin).

Dowód wykształcenia

Získáte potvrzení o vašem dosaženém vzdělání.

Potwierdzenie praktyki

Získáte doklad o vaší dosavadní lektorské praxi.

Międzynarodowy prestiż

Otrzymasz międzynarodowy certyfikat przyznawany przez odpowiedni organ.

Cena certyfikatu

Cena certyfikatu

120 €

Na certyfikacie można wskazać maksymalnie dwa obszary działalności wykładowcy.

Certyfikat wykładowcy nie uprawnia jego posiadacza ani instytucji edukacyjnej, w której wykładowca pracuje, do twierdzenia, że ich programy edukacyjne są akredytowane lub certyfikowane przez IES.

Cena nie zawiera podatku VAT.

Niewiążące zapytanie