Принципи на обработка на лични данни

International Education Society Ltd. - клон на чуждестранно юридическо лице, със седалище в Бърно, Vídeňská 119, Brno 619 00, ID №: 269 43 948 и International Certification Institute, s. r. o. ID №: 078 89 798 като администратор на лични данни в съответствие със Закон № 101/2000 Coll, за защита на личните данни и за изменение и допълнение на някои закони, с измененията и допълненията ("Закон за защита на личните данни"), или Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета), могат да обработват личните ми данни, които доброволно им предоставям, с цел получаване на по-подробна информация.

Личните данни се съхраняват на защитени сървъри, принадлежащи на Доставчика или на договорен доставчик на интернет услуги, и се обработват в съответствие с общите принципи за информационна сигурност.

В случай на продажба, сливане или ликвидация Доставчикът си запазва правото да прехвърли информацията, включително личните данни, на трета страна, при условие че третата страна се ангажира да запази пълния обхват на настоящата Политика за поверителност и да гарантира, че личните данни се съхраняват в съответствие с изискванията, определени от закона.

Настоящата Политика за поверителност може да бъде актуализирана при необходимост.