Načela obdelave osebnih podatkov

International Education Society Ltd. - podružnica tuje pravne osebe, s sedežem v Brnu, Vídeňská 119, Brno 619 00, ID št.: 269 43 948 in International Certification Institute, s. r. o. ID št.: 078 89 798 kot upravljavec osebnih podatkov v skladu z Zakonom št. 101/2000 Zb, o varstvu osebnih podatkov in o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov, s spremembami ("Zakon o varstvu osebnih podatkov"), ali Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta) lahko obdelujeta moje osebne podatke, ki jima jih prostovoljno sporočam, z namenom pridobitve podrobnejših informacij.

 

Osebni podatki so shranjeni na varnih strežnikih, ki pripadajo ponudniku ali pogodbenemu ponudniku internetnih storitev, in se obdelujejo v skladu s splošnimi načeli informacijske varnosti.

 

V primeru prodaje, združitve ali likvidacije si ponudnik pridržuje pravico, da informacije, vključno z osebnimi podatki, prenese na tretjo osebo, če se tretja oseba zaveže, da bo ohranila celoten obseg te politike zasebnosti in zagotovila, da se osebni podatki hranijo v skladu z zakonskimi zahtevami.

 

Ta pravilnik o zasebnosti se lahko po potrebi posodobi.