Zásady zpracování osobních údajů

Společnost International Education Society Ltd. – odštěpný závod zahraniční právnické osoby, se sídlem v Brně, Vídeňská 119, Brno 619 00, IČO: 269 43 948 a International Certification Institute, s. r. o. IČO: 078 89 798 jako správce osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o ochraně osobních údajů“), resp. obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) může zpracovávat mé osobní údaje, které jim dobrovolně poskytnu za účelem získání podrobnějších informací.

Osobní údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech, jež patří buď Poskytovateli, nebo smluvnímu dodavateli internetových služeb a je s nimi nakládáno dle obecných zásad informační bezpečnosti.

V případě prodeje, fúze nebo likvidace si Poskytovatel vyhrazuje právo převést informace včetně osobních údajů na třetí stranu za předpokladu, že se tato třetí strana zaváže zachovat v plném rozsahu tato Pravidla pro ochranu osobních údajů a zajistit, aby byly osobní údaje uchovávány v souladu se zákonem stanovenými požadavky.

Tato Pravidla pro ochranu osobních údajů mohou být dle potřeby aktualizována.