Személyes adatok feldolgozásának alapelvei

A Nemzetközi Oktatási Társaság Kft. - egy külföldi jogi személy fióktelepe, székhelye: Brno, Vídeňská 119, Brno 619 00, azonosító száma: 269 43 948 és a Nemzetközi Tanúsítási Intézet, s. r. o. azonosító száma: 078 89 798, mint a személyes adatok kezelője a 101/2000 sz. törvény értelmében, a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról szóló módosított törvény ("Személyes adatok védelméről szóló törvény"), illetve az általános adatvédelmi rendelet (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete) alapján részletesebb információk megszerzése céljából kezelhetik az általam önkéntesen megadott személyes adataimat.

A személyes adatokat a Szolgáltató vagy egy szerződött internetszolgáltató biztonságos szerverein tárolják, és az információbiztonság általános elveinek megfelelően kezelik.

Eladás, egyesülés vagy felszámolás esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az információkat, beleértve a személyes adatokat is, harmadik félnek átadja, feltéve, hogy a harmadik fél vállalja a jelen adatvédelmi szabályzat teljes körű betartását, és biztosítja, hogy a személyes adatok tárolása a törvényben meghatározott követelményeknek megfelelően történik.

Ez az adatvédelmi szabályzat szükség szerint frissíthető.