Професионален сертификат

Професионалният сертификат, издаден от Международния институт за сертифициране (ICI), ви позволява да докажете образованието и опита си в определена област. Той е предназначен за широката общественост и се издава само на английски език. Понастоящем имаме кандидати от 87 държави.

Искам сертификат

Как да получите сертификата?

Въз основа на вашата поръчка ще получите по електронна поща формуляр за изготвяне на документи, включително приложения. Следва преглед на материалите от страна на IES и издаване на фактура. След заплащане на фактурата ще издадем вашия професионален сертификат на ICI в рамките на 14 дни.

Условието за получаване на сертификата е най-малко 3 години опит в областта (трябва да се докаже с документи).

Доказателство за опит

Ще получите сертификат за образование и опит в определена област.

Потвърждаване на практиката

Ще получите доказателство за своите умения и опит.

Международен престиж

Ще получите международен сертификат, издаден от компетентен орган.

Цена на сертификата

Професионален сертификат по английски език на ICI

120 €

Цената е без ДДС.

Необвързващо запитване

Лице за контакт