Personas datu apstrādes principi

The International Education Society Ltd. - ārvalstu juridiskās personas filiāle, kuras juridiskā adrese ir Brno, Vídeňská 119, Brno 619 00, ID Nr.: 269 43 948, un International Certification Institute, s. r. o. ID Nr.: 078 89 798 kā personas datu pārzinis saskaņā ar Likumu Nr. 101/2000 Coll, par personas datu aizsardzību un par grozījumiem dažos likumos, ar grozījumiem (“Personas datu aizsardzības likums”), vai Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679), var apstrādāt manus personas datus, kurus es brīvprātīgi tām sniedzu, lai iegūtu sīkāku informāciju.

Personas dati tiek glabāti drošos serveros, kas pieder vai nu pakalpojumu sniedzējam, vai nolīgtam interneta pakalpojumu sniedzējam, un tiek apstrādāti saskaņā ar vispārējiem informācijas drošības principiem.

Pārdošanas, apvienošanās vai likvidācijas gadījumā Provaiders patur tiesības nodot informāciju, tostarp personas datus, trešai personai ar nosacījumu, ka trešā persona apņemas saglabāt šo konfidencialitātes politiku pilnā apmērā un nodrošināt, ka personas dati tiek glabāti saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām prasībām.

Šī Privātuma politika var tikt atjaunināta pēc nepieciešamības.