Projekt Certificate

Ugled. Kakovost. Konkurenčna prednost. Izjemnost. Mednarodna ocena.

IES certificira izobraževalne ustanove in njihove izobraževalne programe. Rezultat certifikacije je določitev bonitete, ki jasno potrjuje raven kakovosti ustanove. Vrednost bonitete se preverja v rednem intervalu. Edinstveni rezultat certifikacije ustanove je mednarodni certifikat za udeležence izobraževanja. Ta certifikat lahko pridobi vsak, ki je uspešno končal certificiran izobraževalni program.

Družba International Certification Institute /ICI/ je bila ustanovljena leta 2019. V istem letu je nastala povezava z družbo International Education Society /IES/. ICI in IES realizirata skupni projekt Certificate. Certificirane ustanove samodejno pridobijo certifikat obeh družb.

Najpomembnejši rezultat certificiranja ICI je certifikat za diplomante. Certifikat ICI primarno opisuje strokovne kompetence diplomanta, njegova praktična znanja in izkušnje. Diplomanti certificiranih ustanov standardno pridobijo oba certifikata. S povezavo certifikatov sta okrepljena njihova položaj in doseg na mednarodnem in domačem delovnem trgu.

Certifikata IES in ICI bosta povečala vaš ugled v mednarodnem merilu, pridobili boste konkurenčno prednost, javnost pa boste opozorili na prednosti svoje šole.


Prijavi se v projekt

Kaj dobite kot šola?

Ob vključitvi v projektu boste prejeli promocijsko gradivo.

Cenik storitevCertifikacija izobraževalne ustanove vključno s smermi (programi)

+ Promocijsko gradivo


3200 €
Mesečna upravna taksa za vodenje izobraževalnega subjekta v računalniški podatkovni bazi IES, za vodenje njegovih absolventov v računalniški in Internetni podatkovni bazi IES, za arhiviranje podatkov, za uporabo logotipa in imena IES, za propagacijo udeležbe izobraževalnega subjekta v projektu Certificate itd.
60 € *

* Taksa se znižuje v odvisnosti od števila certifikatov izdanih absolventom v koledarskem letu.

Cene so navedene brez DDV-ja.

Postopek za pridobitev certifikatov

1.

Prijava v projekt

Izpolnitev prijave ni obvezna.

Prijavi se v projekt


2.

Podpis pogodbe med IES/ICI in vašo šolo

Prijavi se v projekt.

Pogodba o sodelovanju


3.

Priprava podlag za certifikacijo


Pripravie podlage za certifikacijo šole in izobraževalnih programov. Termin: 2 meseca

Podlage za certifikacijo šole:
On-line vprašalnik - zanimajo nas npr. ta področja:
 • izobraževalni postopek
 • učne metode
 • število študentov
 • njihovi uspehi na tekmovanjih
 • uspehi absolventov
 • zagotovitev učiteljev
 • nadaljnje izobraževanje pedagogov
 • projektna dejavnost
 • subvencije
 • mednarodno sodelovanje
 • sodelovanje s podjetji
 • PR aktivnosti
 • raziskovalna dejavnost
 • Fotodokumentacija
Podlage za certifikacijo izobraževalnih programov:
 • Ime programa
 • Urne dotacije
 • Tematske celote
 • Imena, izobrazba in dolžina prakse učiteljev

Preberi podrobnosti v sekciji FAQ


4.

Izvedba certifikacijskega postopka in dodelitev bonitete

IES realizira certifikacijski postopek. Termin: 1 mesec

 


5.

Podeljevanje mednarodnih certifikatov IES in ICI vašim diplomantom

Pooblaščeni ste za naročevanje certifikatov IES in ICI za diplomante vaše izobraževalne ustanove.

Več informacij o certifikatih za absolvente