Projekt Certificate

Ugled. Kakovost. Konkurenčna prednost. Izjemnost. Mednarodna ocena.

IES certificira izobraževalne ustanove in njihove izobraževalne programe. Rezultat certifikacije je določitev bonitete, ki jasno potrjuje raven kakovosti ustanove. Vrednost bonitete se preverja v rednem intervalu. Edinstveni rezultat certifikacije ustanove je mednarodni certifikat za udeležence izobraževanja. Ta certifikat lahko pridobi vsak, ki je uspešno končal certificiran izobraževalni program.

ZS pridobitvijo certifikata se uvrstite med certificirane ustanove, povečate svoj ugled v mednarodnem merilu, pridobite konkurenčno prednost in s tem opozorite javnost na prednosti svoje šole.


Prijavi se v projekt

Jak boste kot šola dobili

Ob vključitvi v projektu boste prejeli promocijsko gradivo.

Cenik storitev

Low income * High income *

Certifikacija izobraževalne ustanove vključno s smermi (programi)

+ Promocijsko gradivo

1600 € 2700 €
Mesečna upravna taksa za vodenje izobraževalnega subjekta v računalniški podatkovni bazi IES, za vodenje njegovih absolventov v računalniški in Internetni podatkovni bazi IES, za arhiviranje podatkov, za uporabo logotipa in imena IES, za propagacijo udeležbe izobraževalnega subjekta v projektu Certificate itd. 50 € **
60 € **

* https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups

** Taksa se znižuje v odvisnosti od števila certifikatov izdanih absolventom v koledarskem letu.

Cene so navedene brez DDV-ja.

Postopek pridobitve certifikata

1.

Prijava na projekt

Izpolnitev prijave ni obvezna.

Prijavi se v projekt


2.

Podpis pogodbe med IES in Vašo šolo

Prijavi se v projekt.

Pogodba o sodelovanju


3.

Priprava podlag za certifikacijo


Pripravie podlage za certifikacijo šole in izobraževalnih programov. Termin: 2 meseca

Podlage za certifikacijo šole:
On-line vprašalnik - zanimajo nas npr. ta področja:
 • izobraževalni postopek
 • učne metode
 • število študentov
 • njihovi uspehi na tekmovanjih
 • uspehi absolventov
 • zagotovitev učiteljev
 • nadaljnje izobraževanje pedagogov
 • projektna dejavnost
 • subvencije
 • mednarodno sodelovanje
 • sodelovanje s podjetji
 • PR aktivnosti
 • raziskovalna dejavnost
 • Fotodokumentacija
Podlage za certifikacijo izobraževalnih programov:
 • Ime programa
 • Urne dotacije
 • Tematske celote
 • Imena, izobrazba in dolžina prakse učiteljev

Preberi podrobnosti v sekciji FAQ


4.

Izvedba certifikacijskega postopka in dodelitev bonitete

IES realizira certifikacijski postopek. Termin: 1 mesec


5.

Izročitev mednarodnih certifikatov IES Vašim absolventom

Dobite dovoljenje naročati IES certifikate za absolvente vaše izobraževalne ustanove.

Več informacij o certifikatih za absolvente