On-line help

Namenjeno certificiranim ustanovam

IES certifikati

1. Kako naročiti certifikate za študente?

Pošljite nam on-line naročilo iz strani www.ies-info.com. Po prejemu prošnje Vam takoj pošljemo račun preko elektronskega sporočila. Po plačilu računa pošiljamo certifikate do 48 ur. Opomba: Za hitrejšo komunikacijo pošljite kopijo plačilnega naloga preko elektronskega sporočila /faksom.

2. Naročili smo certifikate, kdaj jih dobimo?

Certifikate pošiljamo po plačilu računa do 48 ur, oz. po dogovoru tudi prej. Opomba: Za hitrejši tisk certifikatov pošljite kopijo plačilnega naloga preko elektronskega sporočila /faksom.

3. Želimo dobiti certifikate zelo hitro…

Certifikate pošiljamo v PPL/Profi paketu/EMS Češke pošte (rok dostave 1-2 delavnika) ali priporočeno. Certifikate lahko pošljemo tudi s pomočjo DHL. E-mailom Vam pošljemo kodo paketa, da pošiljko lahko nadzorujete on-line. V vseh primerih računamo poštnino po veljavnih cenikih (www.cpost.cz; www.dhl.cz, www.ppl.cz)

4. Je mogoče certifikate za študente izstaviti naknadno?

Da. Certifikate lahko izstavimo kadarkoli za nazaj od časa, ko je bila Vaša institucija certificirana.

5. Dobili ste napačno izdani certifikat…

Napačno izdani certifikat je nujno poslati nazaj za skartaci. V kolikor gre za napačno izdani certifikat s strani IES-a, izdali ga bomo brezplačno. V kolikor je prišlo do napake iz Vaše strani, bomo Vam popravek certifikata računali ponovno.

Certifikacija novih programov

1. Želimo certificirati nov program…

Je treba izpolniti obrazec „… 02“ (Seznam učiteljev), ki ga je mogoče shraniti v delu www strani IES-a za stranke, priložiti urni obseg in tematske celote izobraževalnega programa. Vse nam lahko pošlete e-mailom ali po pošti. Po prejemu materialov Vam pošljemo sporočilo, ali je vse v redu. Certifikacija novih izobraževalnih programov je vedno brezplačna.

2. Koliko časa traja certifikacija novega programa?

Certifikacija programa traja približno 14 dni, po dogovoru tudi manj časa.

Spremembe v šoli

1. Šola je spremenila ime…

Na podlagi informacije šole bomo pripravili aneks k pogodbi z aktualnimi podatki in izstavimo nov certifikat institucije (zaračunava se samo poštnina).

2. Šola se je združila z drugim subjektom…

Pripravimo novo pogodbo z aktualnimi podatki. Potem je nujno izpolniti aktualizacijski vprašalnik, da bomo določili vrednost ratinga združene institucije. Potem bo izstavljen nov certifikat institucije (zaračunava se samo poštnina).

Rating šole

1. Želimo povišati rating, kaj moramo narediti?

Poslati prošnjo z utemeljitvijo, zakaj naj bi bil rating povišan. Ocenitev prošnje za priznanje višjega ratinga se plača (glej pregled taks v Pogodbi o sodelovanju). Do spremembe ratinga lahko pride tudi po oceni aktualizacijskega vprašalnika, in sicer brezplačno v okviru periodične overitve vrednosti ratinga institucije. Zato je dobro Aktualizacijski vprašalnik čim bolj skrbno izpolniti in navesti vse pozitivne resničnosti in dejstva za raziskovano obdobje.

Plačila

1. Prišlo nam je opozorilo o neplačanem računu, ampak nobenega nismo dobili.

Izstavimo Vam opis računa in ga takoj pošljemo preko elektronskega sporočila ali po pošti.

2. Moramo plačati račune v evrih ? (nimamo tujega računa)

Da, v kolikor nimate računa v EUR-ih zadostuje zaprositi banko, naj uredi plačilni nalog v tujino v EUR-ih.

3. Kako je to s plačilom DDV-ja?

Od 1.1.2010 se prenaša dolžnost obračunati DDV na tujega partnerja – prejemnika storitve. Prejemnik storitve obračuna DDV po aktualni stopnji v svoji državi.

Vstop za stranke

1. Pozabili smo geslo…

Kliknite na „pozabil sem geslo“. Na vneseni e-mail Vam bo poslano novo generirano geslo.

2. Kaj bom našel v prostor za stranke na web straneh?

  • on-line naročilo certifikatov za Vaše študente
  • vse potrebne obrazce za shranitev
  • vzorec in naročilo propagandnih materialov IES

Niste našli odgovora na Vaše vprašanje? Vpišite v spodaj navedenega polja. Vaša vprašanja pišite angleško, češko, slovaško ali rusko. Izberite si način, kako Vas lahko kontaktiramo. Vašim vprašanjam se bo v delovnem času takoj posvetil določeni zaposlenec centra za stranke.

Ime:
Email*:
Telefon :
Besedilo vprašanja*:
Prepišite besedilo s slike*: