IES

Družba International Education Society (IES) je bila ustanovljena leta 1997 in je v času svojega obstoja postala pomembna ustanova, ki se specializira izključno na certifikacijo izobraževalnih subjektov, zlasti visokih in srednjih šol ter ustanov vseživljenjskega učenja.


Članstvo IES v Mednarodni trgovinski zbornici.

Smo člani Mednarodne trgovinske zbornice. Naš cilj je širša podpora certificiranja IES pri delodajalcih.

Zgodovina projekta Certificate

IES je bila ustanovljena kot organizacija naslednica programa evropske skupnosti YOUTH. Ta program je v letih 1993-1996 vodil in finančno podpiral projekt PHARE. Realiziran je bil kot skupni projekt Velike Britanije, Poljske, Irske in Češke.

Program YOUTH je usklajevala centrala OUVERTURE v Glasgowu, metodično pomoč pa je nudila pisarna ECOS-OUVERTURE v Budimpešti. V okviru programa YOUTH so spremljali problematiko, povezano z uveljavljanjem absolventov različnih tipov izobraževalnih ustanov na trgu dela. Rezultat raziskave je bila med drugim ugotovitev, da je ena od glavnih pomanjkljivosti odsotnost mednarodnega dokazila - certifikata, ki prejemniku omogoči, da se boljše uveljavi na mednarodnem, pa tudi domačem trgu dela, in delodajalcem ponudi kakovostne informacije, ki niso vsebina klasičnega spričevala ali drugega potrdila. Na osnovi te ugotovitve je bil pripravljen projekt Certificate.


Glavna dejavnost IES

1/ IES izvaja projekt Certificate, v okviru katerega se ocenjujejo in certificirajo izobraževalne ustanove in njihovi izobraževalni programi.

2/ IES izdaja mednarodne certifikate interesentom iz vrst absolventov certificiranih subjektov. Ti certifikati služijo za lažjo uveljavitev na domačem in mednarodnem trgu dela.

3/ IES izdaja mednarodne certifikate pedagogom certificiranih in necertificiranih ustanov, pa tudi neodvisnim učiteljem.


Milan Seifert
Chief Executive Officer
seifert@ies-info.com

Zuzana Zlámalová
Executive Director
zlamalova@ies-info.com