Uveljavitev certifikatov

Mednarodni certifikati IES za diplomante se izdajajo od leta 1997 in v tem času so na globalnem trgu dela pridobili pomemben položaj. Certifikat ne vrednoti znanj diplomanta, ampak dopolnjuje informacije o kakovostni ravni njegove izobrazbe. Prednosti certifikata so njegova razumljivost, ker je vedno izdan v angleščini in v uradnem jeziku zadevne države. Poleg tega je certifikat mogoče pridobiti v drugih, skoraj 30 jezikovnih različicah. Tudi zato mu pravimo »Certifikat brez meja«.

Od leta 2019 izdajamo certifikat ICI, ki opisuje strokovne kompetence diplomanta.

Ste imetnik certifikata IES in ICI in vam je pomagal? Delite svoje izkušnje z nami na ies@ies-info.com.

Obveščena podjetja in ustanove

Tukaj navajamo seznam podjetij in ustanov, ki so prejeli obvestilo o certificiranju izobraževalnih institucij in mednarodnih certifikatih IES in ICI. Seznam redno dopolnjujemo. Če ugotovite, da kakšna pomembna institucija ali podjetje tukaj manjka, vas vabimo, da nas na to opozorite (ies@ies-info.com). Izberite državo s seznamom podjetij in ustanov:

Izberi državo:
Izberi město: