Uveljavitev certifikatov

Mednarodni certifikati IES za udeležence izobraževanja se izdajajo od leta 1997 in v tem času so na globalnem trgu dela dobili pomemben položaj. Certifikat ne ocenjuje znanja kandidata, ampak dopolnjuje informacijo o ravni kakovosti njegove izobrazbe.  Običajna priloga certifikata je t. i. „Profil absolventa“, kar je izpis ključnih kompetenc, ki jih je v času študija pridobil. Prednost certifikata je njegova razumljivost, ker se vedno izda v angleščini in uradnem jeziku določene države. Certifikat je poleg tega možno dobiti v drugih, skoraj 30-ih jezikovnih različicah.  Ravno zato gre za "Certifikat brez meja".

Informacije o certifikatih IES se usmerjeno in večkrat posredujejo delodajalcem v regijah  certificiranih šol. Sproti je o njih obveščenih na tisoče podjetij iz celotnega poslovnega spektra in na stotine ustanov, delujočih v javnem sektorju.

Ste lastnik certifikata IES in vam je bil v pomoč? Delite z nami svoje izkušnje na ies@ies-info.com.

Obveščena podjetja in ustanove

Na tem mestu navajamo seznam podjetij in ustanov, ki so prejele informacijsko pismo o certifikaciji izobraževalnih ustanov in mednarodnih certifikatih IES. Seznam sproti dopolnjujemo. Če ugotovite, da katera pomembna ustanova ali podjetje manjka, bomo veseli, če nas na to opozorite (ies@ies-info.com). Izberi državo s seznamom podjetij in ustanov:

Izberi državo:
Izberi město: