FAQ

Kakšen pomen ima za vas certifikacija?

IES je certifikacijska družba, ki je bila ustanovljena leta 1997, registrirana je v Londonu in njen center za kliente in management ima sedež v Brnu v Češki republiki. IES se specializira na vrednotenje in certifikacijo vseh vrst izobraževalnih institucij, izobraževalnih programov in lektorjev v mednarodnem merilu. Certifikacija obsega visoke šole, univerze in njihove fakultete, višje strokovne šole, srednješolske institucije, osnovne šole, jezikovne šole, izobraževalne agencije in izobraževalne sekcije komercialnih ter nekomercialnih organizacij.

Kakšen pomen ima za vas certifikacija?

  1. Omogočite svojim študentom dobiti mednarodni certifikat in jim s tem olajšate uveljavitev na trgu dela
  2. Uvrstite se med certificirane institucije, povečate svoj kredit v mednarodnem merilu, dobite konkurenčno ugodnost in opozorite javnost na prednosti svoje šole

Kaj je mednarodni certifikat IES?

Mednarodni certifikat IES je dokument, ki ga lahko dobi le absolvent certificirane šole in certificiranega izobraževalnega programa. Ta certifikat se standardno izdaja v angleščini in uradnem jeziku določene države. Po zahtevi je mogoče izdati certifikat tudi v drugih svetovnih jezikih. Certifikat vsebuje identifikacijske podatke lastnika, absolvirani izobraževalni program, ime in kraj absolvirane šole in certifikacijsko stopnjo, ki vsebuje rating absolvirane šole. Certifikat vsebuje zaščitne prvine. Primer certifikata in vse njegove aktualne prevode v svetovne jezike boste našli na tej strani v povezavi Certifikat.

Zakaj našim absolventom ne zadostuje samo naš dokument o končani izobrazbi?

Ker Vaš dokument informira o tem, kar je absolvent študiral in s kakšnim uspehom, toda mednarodni certifikat IES informira tudi o ravni Vaše šole. Vaš absolvent dobi za bodočega delodajalca kompletno informacijo, ki mu lahko omogoči boljši položaj pred konkurenti na delovni poziciji.

Kako poteka postopek certifikacije šole?

Vedno je certificirana izobraževalna institucija kot celota (v primeru univerz posamezne fakultete) in posebej njeni izobraževalni programi (študijski predmeti, specializacije). Ni nujno certificirati vseh fakultet ali vseh izobraževalnih programov. Po podpisu pogodbe o sodelovanju bo šola dobila materiale za certifikacijo. Ti dokumeti so specificirani na tej strani v povezavi Postopek pridobitve certifikata. Certifikacija se uresniči na podlagi pismenih dokumentov in fotodokumentacije. Po koncu certifikacijskega postopka prejme certificirana institucija podrobno sporočilo z dodeljenim ratingom, ki se v poteku sodelovanja lahko spreminja na podlagi rednega overjanja ravni institucije. Certifikacijski postopek traja približno 3 mesece od podpisa pogodbe. Od tega rabi šola približno 6 – 8 tednov za pripravo dokumentov in IES certifikacijo konča do 1 meseca potem, ko je te dokumente prejela.

Koliko certifikacija šole stane?

Cene so določene v takšni višini, da jih lahko akceptirajo tudi manjši izobraževalni subjekti. Aktualni cenovni pogoji so navedeni na tej strani v povezavi Cenik. Certifikacija izobraževalnih programov (studijskih predmetov) je brezplačna. Vedno se računa mesečna upravna taksa in to za cel čas sodelovanja. V primeru univerz se mesečna upravna taksa plača za vsako certificirano fakulteto posebej.

Kakšne propagandne in informativne materiale šola po certifikaciji dobi?

Vsaka certificirana instituce dobi logo IES in grafično certifikacijsko oznako skupaj z priročnikom za prezentacijo certifikacije. Seveda dobi tudi certifikat institucijee (format A3), zastavico IES in izbere si nekateri i z informacijkih panelov (format A1). Šola lahko naroči tudi druge promocijske materiale, npr. roll-up, granitno ploščo na zgradbo in zastavo na jambor.

Kdaj začenja šola plačati mesečno upravno takso?

Šele po končanju certifikacijskega postopka. Kako se takse računajo?.

Kako se takse računajo?

Upravne takse se računajo v izbrani periodi (četrtletno, polletno ali letno).

Kdo tiska certifikate IES za absolvente?

Certifikate tiska IES na podlagi naročila certificirane institucije. Certifikati se pošiljajo množično certificirani instituciji. Certifikata nikoli ne more naročiti sam absolvent, naročilo pošilja vedno šola, ki je garant absolviranja študija prosilca.

Kdo plača certifikate za absolvente?

Pogosto si jih plačajo absolventi sami, toda so šole, ki na certifikat študentom prispevajo s posredovanjem štipendij, različnih motivacijskih programov ipd. Nekatere šole ustanavljajo skladi, kjer študenti med časom študija varčujejo. Jezikovne šole in izobraževalne agencije večinoma vštevajo stroške mednarodnega certifikata IES avtomatično v višino šolnine ali ceno tečaja.

Čez koliko časa bomo dobili naročene certifikate?

IES takoj ko prejme naročilo izdaja fakturo. Po njenem plačilu so certifikati expedirani najkasneje do 48 ur. Certifikate Vam lahko dobavimo še pred slovesno podelitvijo diplom absolventom.

Koliko časa velja certifikacija?

Certifikacija velja za čas sodelovanja z IES. Pri certificiranih institucijah se rating vsako leto zastonj preverja s posredovanjem aktualizacijskega vprašalnika. Če so v prvnih 3 letih zasledovani podatki brez izrazitih razlik, začne se uporabljati rating v 2letnem ciklu.

Ali imajo certifikati IES mednarodno veljavnost?

Po čas svojega obstoja so si mednarodni certifikati IES pridobili pomembno pozicijo. Sicer ne nadomeščajo nostrifikacijskih diplom, toda po odzivih lastnikov jih tržišče delovne sile upošteva. To je tudi iz tega razloga, da so mednarodno razumljivi, ker so izdajani v angleščini in v uradnem jeziku določene države. Razen tega je mogoče dobiti certifikat tudi v drugih svetovnih jezikih.

Mednarodni certifikati IES so namenjeni predvsem zastopnikom gospodarske sfere in se izdajajo že od leta 1997. Vsako leto izdajamo nekaj tisoč certifikatov. Certifikati prihajajo v roke delodajalcev v vseh razvitih evropskih državah, ZDA, Avstraliji in tudi v Aziji.

IES pošilja podatke o certifikaciji in mednarodnih certifikatih veliko institucijam. Sezname informiranih subjektov boste našli na tej strani v povezavi Uveljavitev certifikatov.

Ali certifikat lahko dobi však študent?

ADa, pogoj IES je končanje študija (odlično povprešje ni edini pogoj dobre uveljavitve v praksi). Nekatere šole dajejo svojim najboljšim študentom certifikat zastonj in pokrivajo stroške iz svojih sredstev (štipendije, združenja ipd.) Samo od filozofije šole je odvisno, kakšne kriterije bo izbrala za pridobitev certifikata.

Ali obstaja datoteka certificaranih šol?

Da, na tej strani v povezavi Certificirane institucije. Tukaj boste lahko poiskali certificirane institucije po državah.