FAQ

Kakšen pomen ima za vas certifikacija?

IES je certifikacijska družba, ki je bila ustanovljena leta 1997, registrirana je v Londonu in njen center za kliente in management ima sedež v Brnu v Češki republiki. IES se specializira na vrednotenje in certifikacijo vseh vrst izobraževalnih institucij, izobraževalnih programov in lektorjev v mednarodnem merilu. Certifikacija obsega visoke šole, univerze in njihove fakultete, višje strokovne šole, srednješolske institucije, osnovne šole, jezikovne šole, izobraževalne agencije in izobraževalne sekcije komercialnih ter nekomercialnih organizacij.

Kakšen pomen ima za vas certifikacija?

  1. Omogočite svojim študentom dobiti mednarodni certifikat in jim s tem olajšate uveljavitev na trgu dela
  2. Uvrstite se med certificirane institucije, povečate svoj kredit v mednarodnem merilu, dobite konkurenčno ugodnost in opozorite javnost na prednosti svoje šole

Kaj je mednarodni certifikat IES?

Mednarodni certifikat IES je dokument, ki ga lahko dobi le absolvent certificirane šole in certificiranega izobraževalnega programa. Ta certifikat se standardno izdaja v angleščini in uradnem jeziku določene države. Po zahtevi je mogoče izdati certifikat tudi v drugih svetovnih jezikih. Certifikat vsebuje identifikacijske podatke lastnika, absolvirani izobraževalni program, ime in kraj absolvirane šole in certifikacijsko stopnjo, ki vsebuje rating absolvirane šole. Certifikat vsebuje zaščitne prvine. Primer certifikata in vse njegove aktualne prevode v svetovne jezike boste našli na tej strani v povezavi Certifikat.

Zakaj našim absolventom ne zadostuje samo naš dokument o končani izobrazbi?

Ker Vaš dokument informira o tem, kar je absolvent študiral in s kakšnim uspehom, toda mednarodni certifikat IES informira tudi o ravni Vaše šole. Vaš absolvent dobi za bodočega delodajalca kompletno informacijo, ki mu lahko omogoči boljši položaj pred konkurenti na delovni poziciji.

Kako poteka postopek certifikacije šole?

Vedno je certificirana izobraževalna institucija kot celota (v primeru univerz posamezne fakultete) in posebej njeni izobraževalni programi (študijski predmeti, specializacije). Ni nujno certificirati vseh fakultet ali vseh izobraževalnih programov. Po podpisu pogodbe o sodelovanju bo šola dobila materiale za certifikacijo. Ti dokumeti so specificirani na tej strani v povezavi Postopek pridobitve certifikata. Certifikacija se uresniči na podlagi pismenih dokumentov in fotodokumentacije. Po koncu certifikacijskega postopka prejme certificirana institucija podrobno sporočilo z dodeljenim ratingom, ki se v poteku sodelovanja lahko spreminja na podlagi rednega overjanja ravni institucije. Certifikacijski postopek traja približno 3 mesece od podpisa pogodbe. Od tega rabi šola približno 6 – 8 tednov za pripravo dokumentov in IES certifikacijo konča do 1 meseca potem, ko je te dokumente prejela.

Koliko certifikacija šole stane?

Cene so določene v takšni višini, da jih lahko akceptirajo tudi manjši izobraževalni subjekti. Aktualni cenovni pogoji so navedeni na tej strani v povezavi Cenik. Certifikacija izobraževalnih programov (studijskih predmetov) je brezplačna. Vedno se računa mesečna upravna taksa in to za cel čas sodelovanja. V primeru univerz se mesečna upravna taksa plača za vsako certificirano fakulteto posebej.

Kdo je ICI?

Družba International Certification Institute /ICI/ je bila ustanovljena leta 2019. V istem letu je nastala povezava z družbo International Education Society /IES/. ICI in IES realizirata skupni projekt Certificate. Certificirane ustanove samodejno pridobijo certifikat obeh družb.

Kaj je certifikat ICI?

Certifikat ICI opisuje predvsem strokovne kompetence, ki jih je študent pridobil v času študija. Hkrati vsebuje seznam pomembnih podjetij in ustanov, ki so obveščeni o projektu Certificate. Delodajalcu tako nudi podrobni opis znanj in strokovnih izkušenj diplomanta.

Lastništvo certifikata ICI in IES zagotavlja močno konkurenčno prednost za diplomanta na mednarodnem in domačem trgu dela.

Certifikat ICI se izdaja le v angleškem jeziku.

Kakšne propagandne in informacijske materiale dobi šola po certificiranju?

Vsaka certificirana ustanova prejme logotipa IES in ICI ter grafično oznako certifikata skupaj z navodili za predstavitev certificiranja. Prejme seveda tudi certifikata ustanove (format A3), zastavico IES, informacijske transparente (bannerje), izbere si lahko enega od oglasnih panojev (format A1). Šola lahko naroči tudi druge promocijske materiale.

Kdaj začenja šola plačati mesečno upravno takso?

Šele po končanju certifikacijskega postopka. Kako se takse računajo?.

Kako se takse računajo?

Upravne takse se računajo v izbrani periodi (četrtletno, polletno ali letno).

Kdo tiska certifikate za diplomante?

Certifikate tiska naše podjetje na osnovi naročila certificirane ustanove. Certifikati se skupinsko pošiljajo certificirani ustanovi.  Certifikata nikoli ne more diplomant naročiti sam, naročilo vedno pošilja šola, ki je porok za dokončan študij prosilca.

Kdo plača certifikate za diplomante?

Pogosto si jih plačajo diplomanti sami, vendar obstajajo šole, ki za plačilo certifikata študentu pomagajo prek fundacij, različnih motivacijskih programov ipd. Nekatere šole ustanavljajo sklade, kjer študentje v času študija varčujejo. Zasebne šole in izobraževalne ustanove večinoma zajemajo stroške za mednarodni certifikat IES in ICI že v višini šolnine.

Čez koliko časa bomo dobili naročene certifikate?

IES takoj ko prejme naročilo izdaja fakturo. Po njenem plačilu so certifikati expedirani najkasneje do 48 ur. Certifikate Vam lahko dobavimo še pred slovesno podelitvijo diplom absolventom.

Kako dolgo velja certifikacija?

Certifikacija velja v času sodelovanja z IES/ICI. Pri certificiranih institucijah se vsako leto prek aktualizacijskega vprašalnika brezplačno preverja rating ustanove. Če v prvih treh letih podatki nimajo izrazitih odklonov, preverjanje ratinga preide v 2-letni cikel.

Imata certifikata mednarodno veljavnost?

Od svojega nastanka so mednarodni certifikati IES dosegli pomemben položaj. Nostrificiranih dokumentov sicer ne nadomeščajo, vendar imetniki poročajo, da se na trgu dela sprejemajo. Sprejemajo se zato, ker so mednarodno razumljivi, saj se izdajajo v angleščini in v uradnem jeziku zadevne države. Poleg tega je certifikat mogoče pridobiti tudi v drugih svetovnih jezikih.
Mednarodni certifikati IES so namenjeni predvsem predstavnikom na gospodarskem področju, izdajajo pa se že od leta 1997. Vsako leto izdamo več tisoč certifikatov. Certifikate prejemajo delodajalci v Evropi, ZDA, Avstraliji ter Aziji.                                                                                                                                                       

Certifikat ICI opisuje predvsem strokovne kompetence, ki jih je študent pridobil v času študija. Hkrati vsebuje seznam pomembnih podjetij in ustanov, ki so obveščeni o projektu Certificate. Delodajalcu tako nudi podrobni opis znanj in strokovnih izkušenj diplomanta.                

Lastništvo certifikata ICI in IES zagotavlja močno konkurenčno prednost za diplomanta na mednarodnem in domačem trgu dela.                                                                                                                                     

Certifikat ICI se izdaja le v angleškem jeziku.

IES pošilja informacije o certificiranju in mednarodnih certifikatih velikemu številu ustanov. Sezname obveščenih institucij lahko najdete na tej strani na povezavi Uveljavitev certifikatov.                                                                                                                                                                                                                        

Lahko certifikat pridobi vsak študent?

Da, pogoj je dokončan študij (odličen uspeh ni edini predpogoj za dobro uveljavitev v praksi). Nekatere šole svojim najboljšim študentom dajejo certifikate brezplačno in jih financirajo iz svojih sredstev (skladi, partnerstva ipd.). Vse je odvisno od filozofije šole, kakšne kriterije izbira za pridobivanje certifikatov.

Ali obstaja datoteka certificaranih šol?

Da, na tej strani v povezavi Certificirane institucije. Tukaj boste lahko poiskali certificirane institucije po državah.