ICI

Družba International Certification Institute /ICI/ je bila ustanovljena leta 2019. V istem letu je nastala povezava z družbo International Education Society /IES/. 

ICI in IES realizirata skupni projekt Certificate. Certificirane ustanove samodejno pridobijo certifikat obeh družb.

Najpomembnejši rezultat certificiranja ICI je certifikat za diplomante.

Certifikat ICI opisuje strokovne kompetence diplomanta, njegova praktična znanja in izkušnje.

Diplomanti certificiranih ustanov standardno dobijo certifikat IES in ICI. S povezavo certifikatov sta okrepljena njihova položaj in doseg na mednarodnem in domačem delovnem trgu.

Glavne dejavnosti ICI

1. Skupaj z IES realizira Projekt Certificate. Certificirana ustanova od ICI prejme certifikat kakovost (Certificate of Quality) 

2. Poleg mednarodnega certifikata IES izdaja certifikat ICI, ki opisuje strokovne kompetence diplomanta, vključno s seznamom obveščenih delodajalcev.


Milan Seifert
Chief Executive Officer
seifert@ies-info.com

Zuzana Zlámalová
Executive Director
zlamalova@ies-info.com