FAQ

Kako ugotovim, ali je moja šola certificirana?

Najhitreje na tej strami v povezavi „Certificirane institucije“. Mogoče je tudi, da se na svoji šoli srečujete z našimi promocijskimi materiali, kot npr. granitna plošča IES, banner, roll-up ali zastava na jamboru.

Kaj je mednarodni certifikat IES?

Mednarodni certifikat IES je dokument, ki ga lahko dobi le absolvent certificirane šole in certificiranega izobraževalnega programa. Ta certifikat se standardno izdaja v angleščini in uradnem jeziku določene države. Po zahtevi je mogoče izdati certifikat tudi v drugih svetovnih jezikih. Certifikat vsebuje identifikacijske podatke lastnika, absolvirani izobraževalni program, ime in kraj absolvirane šole in certifikacijsko stopnjo, ki vsebuje rating absolvirane šole. Certifikat vsebuje zaščitne prvine. Primer certifikata in vse njegove aktualne prevode v svetovne jezike boste našli na tej strani v povezavi „Certifikat“.

Zakaj bom rabil certifikat IES?

Certifikat IES, priložen k spričevalu ali diplomi, vam lahko zagotovi uspeh pri iskanju dela ali pri nadaljevanju izobraževanja na višji stopnji.

Kje certifikat IES lahkko uporabim?

V svoji državi ali v tujini, v državni ali privatni instituciji ali firmi. Če pa boste nadaljevali študij, certifikat lahko uporabite pri iskanju študentskega dela ali pri potovanjih v tujino (Work&Travel Program, študijska bivanja, ipd.)

Koliko časa certifikat velja?

Certifikat velja vedno. Če ga dobite letos, lahko ga uporabite tudi čez 5, 10 ali še več let. Certifikat Vam enostavno lahko naredi dobro službo po cel čas Vašega produktivnega življenja.

Kako certifikat IES zgleda? Kaj je na njem navedeno?

Seveda je na njem ime in datum rojstva lastnika in končani študijski predmet. Zelo pomemben podatek je rating, kar je vpravzaprav ocena, ki jo je IES certificirani šoli podelila. Certifikat je tiskan na kredastem papirju, vsebuje potrebne zaščitne prvine – hologram in pečat z zlatim odtisom in je shranjen v lakirani, trdi embalaži. K certifikatu se lahko izda profil absolventa, kar je pregled ključnega znanja in spretnosti prejemnika certifikata.

Ali je na voljo tudi elektronska različica certifikata?

Da, elektronski certifikat se izdaja k osnovni različici certifikatov (angleščina, uradni jezik, oz. profil absolventa) ali posebej. Pogoj izdaje le-tega je navedba e-poštnega naslova vlagatelja Certifikat je samo v angleščini in se pošilja takoj po plačilu. Torej imate možnost, da z njim takoj razpolagate.

Kakšna je taksa za certifikat IES?

Ceno certifikata izračunava koordinator IES na Vaši šoli. Na nekaterih šolah je mogoče na certifikat varčevati in potem je malo cenejši.

Kakšni so pogoji pridobitve certifikata?

To določa šola. Nekje ga dajejo samo najboljšim študentom, nekje ga dobi vsak, kdo pokaže zanimanje. T Za IES je edini pogoj študij uspešno končati. IES ne dela nobenih izpitov.

Kako in kdaj certifikat lahko naročim?

Certifikata ni mogoče naročiti neposredno pri IES, vedno je mogoče to le s posredovanjem šole. Certifikat je mogoče izdati tudi za nazaj po končanju študija..

Ali dobim certifikat samo v angleščini?

V angleščini ga dobite avtomatično in povrh tega še v uradnem jeziku. Izdajamo tudi kolekcije certifikatov, ki vsebujejoprevode v druge svetovne jezike.

Majhen komplet certifikatov vsebuje prevod v angleščino, v uradni jezik in v eden drugi svetovni jezik po Vaši izbiri. Velik komplet certifikatov vsebuje prevod v angleščino, v uradni jezik in vse v 5 jezikov po Vaši izbiri.

Primer certifikata in vse njegove aktualne prevode v tuje jezike boste našli na tej strani v povezavi „Certifikat“.

Nisem utegnil certifikata naročiti. Kaj pa zdaj?

Morate kontaktirati Vašo šolo in jih za certifikat zaprositi. Šola ga potem pri IES naroči in ga pusti poslati direktno na Vaš naslov ali Vam ga pošlje sama ali si ga v šoli dvignite.

Ali obstaja seznam lastnikov certifikatov IES on-line?

Da, na tej strani v povezavi „Overitev veljavnosti certifikata“. Če imate mednarodni certifikat IES, potem sem lahko vpišete svoj priimek in sigurno se boste našli. Je to dobra stvar za delodajalce, ki si na ta način lahko preverijo pravilnost certifikata.

* Priložene slike absolventov so samo ilustracijske.