Prijava na projekt

Izpolnitev prijave ni obvezna.

Prosim za izpolnitev naslednjih podatkov. Po prejemu prijave, Vas bomo kontaktirali.

Osebno srečanje:
Ime ustanove*:
Ime ustanove v angleščini*:
Celoten naslov ustanove*:
Ustanovo zastopa*:
Funkcija zastopajoče osebe*:
Bančna povezava*:
Matična številka organizacije*:
ID za DDV:
www strani:
Ime in priimek*:
Funkcija:
Telefon *:
E-pošta*:
Čas, primeren za telefoniranje:
Vrsta ustanove*:
Datum ustanovitve ustanove:
Število fakultet:
(Izpolnjujejo samo univerze)
Število študentov:
Število absolventov v letu 2023:
Predvideno število absolventov v letu 2024:
Od kod ste za nas izvedeli?:
Prepišite besedilo s slike*: