Certyfikat zawodowy

Profesjonalny certyfikat wydany przez International Certification Institute (ICI) pozwala udowodnić swoje wykształcenie i wiedzę specjalistyczną w określonej dziedzinie. Jest on przeznaczony dla ogółu społeczeństwa i jest wydawany wyłącznie w języku angielskim. Obecnie mamy kandydatów z 87 krajów.

Chcę certyfikat

Jak uzyskać certyfikat?

Na podstawie zamówienia otrzymasz pocztą elektroniczną formularz do przygotowania dokumentów wraz z załącznikami. Po tym nastąpi weryfikacja materiałów przez IES i wystawienie faktury. Po opłaceniu faktury w ciągu 14 dni wystawimy certyfikat zawodowy ICI.

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest co najmniej 3-letnie doświadczenie w branży (do udokumentowania).

Dowód wiedzy specjalistycznej

Otrzymasz certyfikat potwierdzający wykształcenie i wiedzę specjalistyczną w określonej dziedzinie.

Potwierdzenie praktyki

Otrzymasz potwierdzenie swoich umiejętności i doświadczenia.

Międzynarodowy prestiż

Otrzymasz międzynarodowy certyfikat przyznawany przez odpowiedni organ.

Cena certyfikatu

Profesjonalny certyfikat ICI w języku angielskim

120 €

Cena nie zawiera podatku VAT.

Niewiążące zapytanie

Osoba do kontaktu