FAQ

Kas ir International Education Society (IES)?

IES ir sertifikācijas sabiedrība, dibināta 1997. gadā, reģistrēta Londonā, un tās klientu centrs un vadība atrodas Brno, Čehijas Republikā. IES ir specializēta visu veidu izglītības iestāžu, izglītības programmu un lektoru vērtēšanai un sertifikācijai starptautiskā mērogā. Sertifikācijas programmā iekļautas augstskolas, universitātes un to fakultātes, vidējās specializētās skolas, vidusskolas, pamatskolas, valodu skolas, izglītības aģentūras un komerciālo un nekomerciālo organizāciju izglītības sekcijas.

Ko mums dos sertifikācija?

  1. Jūs saviem studentiem ļausiet iegūt starptautisko sertifikātu un līdz ar to paaugstināsiet to konkurencesspējas darba tirgū.
  2. Jūs ierindosieties starp sertificētajām iestādēm, paaugstināsiet savu kredītu starptautiskā mērogā, iegūsiet priekšroku konkurencē, un sabiedrību iepazīstināsiet ar savas skolas priekšrocībām

Kas ir IES starptautiskais sertifikāts?

Tarptautinis sertifikatas IES ir dokuments, kuru var iegūt vienīgi sertificētās skolas un sertificētās mācību programmas absolvents. Šis sertifikāts tiek standartveidā izsniegts angļu valodā un konkrētās zemes valsts valodā. Pēc pieprasījuma sertifikātu var izsniegt arī citās izplatītākajās pasaules valodās. Sertifikāts satur īpašnieka identifikācijas datus, absolvēto izglītības programmu, absolvētās skolas nosaukumu un atrašanās vietu, un sertifikācijas līmeni, kas norāda absolvētās skolas reitingu. Sertifikāts satur aizsardzības elementus. Sertifikāta paraugu un visus tā aktuālos tulkojumus izplatītākajās pasaules valodās atradīsiet šajā lapā pie norādes Sertifikāts.

Kapēc mūsu absolventiem nepietiek ar mūsu izsniegto dokumentu par pabeigtu izglītību?

Tāpēc, ka Jūsu dokuments norāda, ko students ir izstudējis un ar kādām sekmēm, taču IES starptautiskais sertifikāts informē arī par Jūsu skolas līmeni. Jūsu absolvents varēs sniegt potenciālajam darba devējam pilnīgu informāciju, kas var tam dot priekšrocības starp konkurentiem, pretendējot uz amatu.

Kā notiek skolas sertifikācijas process?

Vienmēr tiek sertificēta izglītības iestāde kā veselums (universitāšu gadījumā atsevišķas fakultātes), un atsevišķi tās mācību programmas (studiju nozares, specializācijas). Nav nepieciešams sertificēt visas fakultātes vai visas mācību programmas. Pēc līguma par sadarbību parakstīšanas skola saņem materiālus sertifikācijai. Šie materiāli specificēti šajā lappusē pie norādes Sertifikāta iegūšanas metode. Sertifikācija tiek realizēta uz rakstisku materiālu un fotodokumentācijas pamata. Pēc sertifikācijas procesa pabeigšanas sertificētā iestāde saņem līdzīgu ziņojumu ar piešķirtu reitingu, kas sadarbības gaitā var mainīties, pamatojoties uz iestādes līmeņa regulārām pārbaudēm. Sertifikācijas process ilgst apmēram 3 mēnešus kopš līguma parakstīšanas. No tā apmēram 6 – 8 nedēļas vajadzīgas skolai materiālu sagatavošanai, un IES sertifikāciju veic 1 mēneša laikā kopš šo materiālu saņemšanas.

Cik izmaksā skolas sertifikācija?

Cenas tiek noteiktas tādā apmērā, lai tās varētu akceptēt arī mazāki izglītības subjekti. Aktuālās cenas atradīsiet šajā lapā pie norādes Kainoraštis. Izglītības programmu (studiju specialitāšu) sertifikācija ir bez maksas. Visu sadarbības laiku tiek aprēķināta ikmēneša administratīvā maksa. Universitāšu gadījumā ikmēneša administratīvā maksa tiek iekasēta no katras fakultātes atsevišķi.

Kādus propagācijas un informācijas materiālus skola saņems pēc sertifikācijas?

Katra sertificētā iestāde saņems IES logo un grafisko sertifikācijas zīmi kopā ar instrukciju sertifikācijas prezentācijai. Protams, skola saņems arī uzņēmuma sertifikātu (formātā A3), IES vimpeli, un varēs izvēlēties kādu no informācijas paneļiem (formātā A1). Skola var pasūtīt arī citus prezentācijas materiālus, piem., roll-up, granīta plāksni ēkas fasādei, un karogu.

Kad skola sāk maksāt ikmēneša administratīvo maksu?

Tikai pēc sertifikācijas procesa pabeigšanas.

Kā tiek iekasētas samaksas?

Visas samaksas tiek iekasētas ar rēķinu palīdzību. 

Kas iespiež sertifikātus IES absolventiem?

Sertifikātus iespiež IES uz sertificētās iestādes pasūtījuma pamata. Sertifikāti tiek visi kopā nosūtīti sertificētajai iestādei. Sertifikātu nevar pasūtīt pats absolvents – pasūtījumu nosūta tikai skola, kas garantē prasītāja absolvētās studijas.

Kas apmaksā sertifikātus absolventiem?

Bieži tos apmaksā absolventi paši, bet ir skolas, kas sniedz studentiem pabalstu sertifikātam ar fondu, dažādu motivācijas programmu palīdzību u.tml.Dažas skolas organizē fondus, kuros studenti krāj naudu visā studiju laikā. Valodu skolas un izglītības aģentūras izdevumus par IES starptautisko sertifikātu lielākoties automātiski iekļauj samaksā par skolu vai kursu cenā.

Pēc cik ilga laika saņemsim pasūtītos sertifikātus?

IES tūlīt pēc pasūtījuma saņemšanas izraksta rēķinu. Pēc tā samaksāšanas sertifikāti tiek izsūtīti, vēlākais, 48 stundu laikā. Sertifikātus Jums varam izsniegt vēl pirms absolventu svinīgā noslēguma akta.

Cik ilgi ir derīga sertifikācija?

Sertifikācija ir spēkā visā sadarbības laikā ar IES. Sertificēto iestāžu reitings tiek par velti pārbaudīts katru gadu ar aktualizācijas anketas palīdzību. Ja pirmajos 3 gados apsekotie iznākumi nav ievērojami mainījušies, reitinga kontrole turpmāk tiek veikta 2-gadīgā ciklā.

Vai IES sertifikātiem ir starptautisks derīgums?

Savā eksistences laikā IES starptautiskie sertifikāti ieguvuši ievērojamu stāvokli. Tie neaiztāj nostrifikācijas dokumentus, taču, pēc turētāju atsauksmēm, tiek akceptēti darba tirgū. Viens no iemesliem ir, ka tie ir starptautiski saprotami, jo tiek izdoti angļu valodā un konkrētās zemes valsts valodā. Bez tam sertifikātu var iegūt arī citās pasaules izplatītākajās valodās.

IES starptautiskie sertifikāti ir paredzēti galvenokārt tautsaimniecības sfēras pārstāvjiem, un tiek izdoti jau kopš 1997. gada. Katru gadu izdodam vairākus tūkstošus sertifikātu. Sertifikāti nokļūst darba devēju rokās visās attīstītajās Eiropas zemēs, ASV, Austrālijā un arī Āzijā.

IES izsūta informāciju par sertifikāciju un starptautiskajiem sertifikātiem lielam skaitam iestāžu. Informēto subjektu sarakstu atradīsiet šajā lapā pie norādes Sertifikatų pritaikymas.

Vai sertifikātu var iegūt katrs students?

Jā, vienīgais IES nosacījums ir studiju absolvēšana (izcilas sekmes nav vienīgais priekšnosacījums labam zināšanu pielietojumam praksē). Dažas skolas saviem vislabākajiem studentiem izsniedz sertifikātu par velti, un apmaksā to no saviem līdzekļiem (fondi, kopienas u.tml.) Vienīgi no skolas filozofijas atkarīgs, kādus kritērijus tā izvēlas sertifikāta izsniegšanai. 

Vai pastāv sertificēto skolu databāze?

Jā, šajā lapā pie norādes Sertificētās iestādes. Šeit varat sameklēt sertificētās iestādes pēc valstīm.