FAQ

Kas ir International Education Society (IES)?

IES ir sertifikācijas sabiedrība, dibināta 1997. gadā, reģistrēta Londonā, un tās klientu centrs un vadība atrodas Brno, Čehijas Republikā. IES ir specializēta visu veidu izglītības iestāžu, izglītības programmu un lektoru vērtēšanai un sertifikācijai starptautiskā mērogā. Sertifikācijas programmā iekļautas augstskolas, universitātes un to fakultātes, vidējās specializētās skolas, vidusskolas, pamatskolas, valodu skolas, izglītības aģentūras un komerciālo un nekomerciālo organizāciju izglītības sekcijas.

Ko mums dos sertifikācija?

  1. Jūs saviem studentiem ļausiet iegūt starptautisko sertifikātu un līdz ar to paaugstināsiet to konkurencesspējas darba tirgū.
  2. Jūs ierindosieties starp sertificētajām iestādēm, paaugstināsiet savu kredītu starptautiskā mērogā, iegūsiet priekšroku konkurencē, un sabiedrību iepazīstināsiet ar savas skolas priekšrocībām

Kas ir IES starptautiskais sertifikāts?

Tarptautinis sertifikatas IES ir dokuments, kuru var iegūt vienīgi sertificētās skolas un sertificētās mācību programmas absolvents. Šis sertifikāts tiek standartveidā izsniegts angļu valodā un konkrētās zemes valsts valodā. Pēc pieprasījuma sertifikātu var izsniegt arī citās izplatītākajās pasaules valodās. Sertifikāts satur īpašnieka identifikācijas datus, absolvēto izglītības programmu, absolvētās skolas nosaukumu un atrašanās vietu, un sertifikācijas līmeni, kas norāda absolvētās skolas reitingu. Sertifikāts satur aizsardzības elementus. Sertifikāta paraugu un visus tā aktuālos tulkojumus izplatītākajās pasaules valodās atradīsiet šajā lapā pie norādes Sertifikāts.

Kapēc mūsu absolventiem nepietiek ar mūsu izsniegto dokumentu par pabeigtu izglītību?

Tāpēc, ka Jūsu dokuments norāda, ko students ir izstudējis un ar kādām sekmēm, taču IES starptautiskais sertifikāts informē arī par Jūsu skolas līmeni. Jūsu absolvents varēs sniegt potenciālajam darba devējam pilnīgu informāciju, kas var tam dot priekšrocības starp konkurentiem, pretendējot uz amatu.

Kā notiek skolas sertifikācijas process?

Vienmēr tiek sertificēta izglītības iestāde kā veselums (universitāšu gadījumā atsevišķas fakultātes), un atsevišķi tās mācību programmas (studiju nozares, specializācijas). Nav nepieciešams sertificēt visas fakultātes vai visas mācību programmas. Pēc līguma par sadarbību parakstīšanas skola saņem materiālus sertifikācijai. Šie materiāli specificēti šajā lappusē pie norādes Sertifikāta iegūšanas metode. Sertifikācija tiek realizēta uz rakstisku materiālu un fotodokumentācijas pamata. Pēc sertifikācijas procesa pabeigšanas sertificētā iestāde saņem līdzīgu ziņojumu ar piešķirtu reitingu, kas sadarbības gaitā var mainīties, pamatojoties uz iestādes līmeņa regulārām pārbaudēm. Sertifikācijas process ilgst apmēram 3 mēnešus kopš līguma parakstīšanas. No tā apmēram 6 – 8 nedēļas vajadzīgas skolai materiālu sagatavošanai, un IES sertifikāciju veic 1 mēneša laikā kopš šo materiālu saņemšanas.

Cik izmaksā skolas sertifikācija?

Cenas tiek noteiktas tādā apmērā, lai tās varētu akceptēt arī mazāki izglītības subjekti. Aktuālās cenas atradīsiet šajā lapā pie norādes Kainoraštis. Izglītības programmu (studiju specialitāšu) sertifikācija ir bez maksas. Visu sadarbības laiku tiek aprēķināta ikmēneša administratīvā maksa. Universitāšu gadījumā ikmēneša administratīvā maksa tiek iekasēta no katras fakultātes atsevišķi.

Kas ir ICI?

Sabiedrība “International Certification Institute” /ICI/ tika nodibināta 2019. gadā. Tajā pašā gadā notika saistīšanās ar sabiedrību International Education Society /IES/. ICI un IES īsteno kopīgu projektu – Certificate. Sertificētās institūcijas automātiski iegūst abu sabiedrību sertifikāciju.

Kas ir ICI sertifikāts?

ICI sertifikāts apraksta galvenokārt profesionālo kompetenci, ko students ir ieguvis savu studiju laikā. Vienlaikus tajā ir iekļauts ievērojamu firmu un institūciju saraksts, kas informētas par projektu Certificate. Sertifikāts sniedz darba devējam detalizētu absolventa zināšanu un profesionālās pieredzes aprakstu.

ICI un IES sertifikāta iegūšana nodrošina spēcīgu konkurences priekšrocību absolventam gan starptautiskajā, gan vietējā darba tirgū.

ICI sertifikātu izsniedz tikai angļu valodā.

Kādus reklāmas un informatīvos materiālus saņems skola pēc sertifikācijas?

Katra sertificētā institūcija saņems IES un ICI logo un grafisku sertifikācijas zīmi kopā ar pamācību sertifikācijas prezentēšanai. Protams, tā saņems arī institūcijas sertifikātus (A3 formāts), IES karodziņu, informatīvo transparentu (transparentus) un izvēlēsies kādu no informatīvajiem paneļiem (A1 formāts). Skola var pasūtīt arī citus prezentācijas materiālus.

Kad skola sāk maksāt ikmēneša administratīvo maksu?

Tikai pēc sertifikācijas procesa pabeigšanas.

Kā tiek iekasētas samaksas?

Visas samaksas tiek iekasētas ar rēķinu palīdzību.

Kas drukā absolventiem paredzētos sertifikātus?

Sertifikātus drukā mūsu sabiedrība, saskaņā ar sertificētās institūcijas pasūtījumu. Sertifikāti tiek nosūtīti vairumā sertificētajai institūcijai. Sertifikātu nekad nevar pasūtīt pats absolvents, pasūtījumu vienmēr nosūta skola, kas garantē, to ka pieprasītājs ir pabeidzis studijas.

Kas maksā par absolventu sertifikātiem?

Bieži par tiem maksā paši absolventi, taču ir arī tādas skolas, kas studentiem piemaksā ar fondu, dažādu motivācijas programmu u.tml. starpniecību. Dažas skolas dibina fondus, kur studenti veido uzkrājumus studiju laikā. Privātās skolas un izglītības aģentūras lielākoties automātiski iekļauj starptautisko sertifikātu IES un ICI izmaksas mācību vai kursu maksā.

Pēc cik ilga laika saņemsim pasūtītos sertifikātus?

IES tūlīt pēc pasūtījuma saņemšanas izraksta rēķinu. Pēc tā samaksāšanas sertifikāti tiek izsūtīti, vēlākais, 48 stundu laikā. Sertifikātus Jums varam izsniegt vēl pirms absolventu svinīgā noslēguma akta.

Cik ilgi sertifikācija ir spēkā?

Sertifikācija ir spēkā laikā, kamēr notiek IES/ICI sadarbība. Sertificētajām institūcijām katru gadu bez maksas tiek pārbaudīts reitings, izmantojot aktualizācijas anketu. Ja pirmajos 3 gados apskatītajiem rādītājiem nav būtisku noviržu, tiek pāriets uz reitinga pārbaudi 2 gadu ilgā ciklā.

Vai sertifikāti ir derīgi starptautiski?

Savas eksistences laikā starptautiskie sertifikāti IES ir ieguvuši ievērojamu pozīciju. Tie gan neaizstāj nostrifikācijas dokumentus, taču saskaņā ar to turētāju atsauksmēm, darba tirgū tos akceptē. Tas arī tāpēc, ka tie ir starptautiski saprotami, jo tos izsniedz angļu valodā un attiecīgās zemes valsts valodā. Tāpat sertifikātu var iegūt arī citās pasaules valodās.

Starptautiskie sertifikāti IES ir paredzēti galvenokārt ekonomiskās sfēras pārstāvjiem, un tos izsniedz jau kopš 1997. gada. Katru gadu izsniedzam vairākus tūkstošus sertifikātu. Sertifikāti nonāk Eiropas, ASV, Austrālijas, kā arī Āzijas darba devēju rokās.

ICI sertifikāts apraksta galvenokārt profesionālo kompetenci, ko students ir ieguvis savu studiju laikā. Vienlaikus tajā ir iekļauts ievērojamu firmu un institūciju saraksts, kas informētas par projektu Certificate. Tas sniedz darba devējam detalizētu absolventa zināšanu un profesionālās pieredzes aprakstu. ICI un IES sertifikāta iegūšana nodrošina spēcīgu konkurences priekšrocību absolventam gan starptautiskajā, gan vietējā darba tirgū. ICI sertifikāts tiek izdots tikai angļu valodā.

IES nosūta informāciju par sertifikāciju un par starptautiskajiem sertifikātiem lielam skaitam institūciju. Informēto subjektu sarakstus atradīsiet šajās lapās saitē Sertifikātu pielietojums.

Vai sertifikātus var saņemt katrs students?

Jā, nosacījums ir studiju pabeigšana (teicamas sekmes nav vienīgais priekšnosacījums laba darba atrašanai praksē). Dažas skolas saviem vislabākajiem studentiem sertifikātus izsniedz bez maksas un tos apmaksā no saviem līdzekļiem (fondi, apvienības u.tml.) Tikai no skolas filozofijas ir atkarīgs tas, kādus kritēriju tā izvēlēsies sertifikātu iegūšanai.

Vai pastāv sertificēto skolu databāze?

Jā, šajā lapā pie norādes Sertificētās iestādes. Šeit varat sameklēt sertificētās iestādes pēc valstīm.