Načela obrade osobnih podataka

International Education Society Ltd. - spin-off tvornica stranog pravnog subjekta, sa sjedištem u Brnu, Vídeňská 119, Brno 619 00, ID: 269 43 948 i International Certification Institute, s. o. ID: 078 89 798 u skladu s tim sa Zakonom br. 101/2000 Coll , o zaštiti osobnih podataka i o izmjenama i dopunama određenih zakona, s izmjenama i dopunama ("Zakon o zaštiti osobnih podataka"), ili Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća) mogu obrađivati ​​moje osobne podatke koje im dobrovoljno ustupam radi dobivanja detaljnijih informacija.

Osobni podaci pohranjuju se na sigurnim poslužiteljima koji pripadaju ili Davatelju ili ugovornom dobavljaču internetskih usluga i s njima se postupa u skladu s općim načelima informacijske sigurnosti.

U slučaju prodaje, spajanja ili likvidacije, Uslužitelj zadržava pravo prenijeti informacije, uključujući osobne podatke, trećoj strani, pod uvjetom da se ta treća strana obveže u potpunosti poštivati ​​ova Pravila o zaštiti osobnih podataka i osigurati da osobni podaci pohranjuje se u skladu sa zahtjevima propisanim zakonom.

Ova Pravila zaštite osobnih podataka mogu se po potrebi ažurirati.