Kutsetunnistus

Rahvusvahelise Sertifitseerimisinstituudi (ICI) väljastatud kutsetunnistus võimaldab tõestada oma haridust ja asjatundlikkust konkreetses valdkonnas. See on mõeldud laiemale avalikkusele ja avaldatakse ainult inglise keeles. Hetkel registreerime taotlejaid 87 riigist.

Ma tahan tunnistust

Kuidas saada sertifikaati?

Tellimuse alusel saate e-posti teel vormi dokumentide koostamiseks koos lisadega. Sellele järgneb materjalide ülevaatus IES poolt ja arve väljastamine. Peale arve tasumist väljastame Sulle 14 päeva jooksul ICI kutsetunnistuse.

Sertifikaadi saamise tingimuseks on vähemalt 3-aastane kogemus valdkonnas (peab olema dokumenteeritud).

Ekspertiisi tõendid

Saate tunnistuse hariduse ja asjatundlikkuse kohta konkreetses valdkonnas.

Praktika kinnitus

Saate tõendi oma oskuste ja kogemuste kohta.

Rahvusvaheline prestiiž

Saate rahvusvahelise sertifikaadi, mida toetab asutus.

Sertifikaadi hind

ICI kutsetunnistus inglise keeles

120 €

Hind on näidatud ilma käibemaksuta.

Mittesiduv taotlus

Kontaktisik