Project Certificate

Prestiż. Jakość. Zaleta konkurencyjna. Unikatowość. Ocena międzynarodowa.

IES certyfikuje instytucje edukacyjne oraz ich programy kształcenia. Efektem certyfikacji jest przyznanie ratingu, który w jasny sposób deklaruje poziom jakości instytucji. Wartość ratingu sprawdza się okresowo. Unikatowym rezultatem certyfikacji instytucji jest międzynarodowy certyfikat dla absolwentów. Taki certyfikat może uzyskać każdy absolwent, który ukończył certyfikowany program kształcenia.

Przez uzyskanie certyfikatu dołączą Państwo do grona certyfikowanych instytucji, podniosą Państwo swój międzynarodowy prestiż, uzyskają zaletę konkurencyjną oraz zwrócą Państwo uwagę zainteresowanych na dodatnie cechy swojej szkoły.


Przystąpienie do projektu

Co zyska Państwa szkoła

W razie dołączenia do projektu otrzymają Państwo te materiały promocyjne.

Cennik usług

  Low income * High income *

Certyfikacja instytucji edukacyjnej łącznie z kierunkami (programami)

Materiały promocyjne

1600 € 2700 €
Miesięczna opłata za prowadzenie subiektu edukacyjnego w komputerowej bazie danych IES, za prowadzenie jego absolwentów w komputerowej i internetowej bazie danych IES, za archiwizację danych, za korzystanie z logo i nazwy IES, za promocję udziału subiektu edukacyjnego w projekcie "Certificate" itp. 50 € **
60 € **

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups

** Opłatę obniża się w zależności od liczby certyfikatów wydanych absolwentom w roku kalendarzowym.

Podane ceny nie zawierają VAT.

Procedura uzyskania certyfikatu

1.

Zgłoszenie do projektu

Wypełnienie zgłoszenia nie jest obowiązkowe.

Przystąpienie do projektu


2.

Podpisanie umowy pomiędzy IESi Waszą szkołą.

Możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną lub na podstawie rozmowy osobistej w kancelarii IES w Republice Czeskiej.

Umowa współpracy


3.

Przygotowanie dokumentów do certyfikacji


Przygotowanie danych wyjściowych dla certyfikacji szkoły oraz programów edukacyjnych Termin: cca 2 miesiące

Dane wyjściowe dla certyfikacji szkoły:
Kwestionariusz online - interesują nas np. następujące kwestie:
 • proces kształcenia
 • metody kształcenia
 • liczba studentów
 • ich sukcesy w konkursach
 • etaty lektorskie
 • dalsze kształcenie pedagogów
 • realizowane projekty
 • dotacje
 • współpraca z zagranicą
 • współpraca z firmami
 • działania PR
 • działalność badawcza
 • Fotodokumentacja
Dane wyjściowe dla certyfikacji programów edukacyjnych:
 • Nazwa programu
 • Dotacje lekcyjne
 • Całości tematyczne
 • Nazwiska, wykształcenie oraz długość lat praktyki uczących

Proszę przeczytać szczegóły w sekcji FAQ


4.

Przeprowadzenie postępowania certyfikacyjnego i przyznanie ratingu

IES realizuje postępowanie certyfikacyjne. Termin: 1 miesiąc

 


5.

Przekazywanie międzynarodowych certyfikatów IESWaszym absolwentom

Uzyskują Państwo prawo do zamawiania certyfikatów IES dla absolwentów Państwa instytucji edukacyjnej.

Więcej informacji nt.certyfikatów  dla absolwentów