Project Certificate

Prestiż. Jakość. Zaleta konkurencyjna. Unikatowość. Ocena międzynarodowa.

IES certyfikuje instytucje edukacyjne oraz ich programy kształcenia. Efektem certyfikacji jest przyznanie ratingu, który w jasny sposób deklaruje poziom jakości instytucji. Wartość ratingu sprawdza się okresowo. Unikatowym rezultatem certyfikacji instytucji jest międzynarodowy certyfikat dla absolwentów. Taki certyfikat może uzyskać każdy absolwent, który ukończył certyfikowany program kształcenia.

Spółka International Certification Institute /ICI/ została założona w 2019 r. W tym samym roku doszło do jej połączenia ze spółką International Education Society /IES/. ICI i IES realizują wspólny projekt Certificate. Certyfikowane instytucje uzyskują automatycznie certyfikację obu spółek.

Głównym efektem certyfikacji ICI jest także certyfikat dla absolwentów. Certyfikat ICI opisuje przede wszystkim kompetencje specjalistyczne absolwenta, jego praktyczną wiedzę i doświadczenia. Absolwenci certyfikowanych instytucji uzyskują standardowo oba certyfikaty. Połączenie certyfikatów skutkuje wzmocnieniem ich pozycji i zasięgu na międzynarodowym i krajowym rynku pracy.

Certyfikacja IES i ICI podniesie Państwa międzynarodowy prestiż, uzyskają Państwo zaletę konkurencyjną i zwrócą uwagę społeczeństwa na zalety Państwa szkoły.


Przystąpienie do projektu

Co uzyska Państwa szkoła

W razie dołączenia do projektu otrzymają Państwo te materiały promocyjne.

Cennik usług


Certyfikacja instytucji edukacyjnej łącznie z kierunkami (programami)

+ Materiały promocyjne

3200 €
Miesięczna opłata za prowadzenie subiektu edukacyjnego w komputerowej bazie danych IES, za prowadzenie jego absolwentów w komputerowej i internetowej bazie danych IES, za archiwizację danych, za korzystanie z logo i nazwy IES, za promocję udziału subiektu edukacyjnego w projekcie "Certificate" itp. 60 € *

* Opłatę obniża się w zależności od liczby certyfikatów wydanych absolwentom w roku kalendarzowym.

Podane ceny nie zawierają VAT.

Procedura uzyskania certyfikatów

1.

Zgłoszenie do projektu

Wypełnienie zgłoszenia nie jest obowiązkowe.

Przystąpienie do projektu


2.

Podpisanie umowy pomiędzy IES / ICI i Państwa szkołą

Możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną lub na podstawie rozmowy osobistej w kancelarii IES w Republice Czeskiej.

Umowa współpracy


3.

Przygotowanie dokumentów do certyfikacji


Przygotowanie danych wyjściowych dla certyfikacji szkoły oraz programów edukacyjnych Termin: cca 2 miesiące

Dane wyjściowe dla certyfikacji szkoły:
Kwestionariusz online - interesują nas np. następujące kwestie:
 • proces kształcenia
 • metody kształcenia
 • liczba studentów
 • ich sukcesy w konkursach
 • etaty lektorskie
 • dalsze kształcenie pedagogów
 • realizowane projekty
 • dotacje
 • współpraca z zagranicą
 • współpraca z firmami
 • działania PR
 • działalność badawcza
 • Fotodokumentacja
Dane wyjściowe dla certyfikacji programów edukacyjnych:
 • Nazwa programu
 • Dotacje lekcyjne
 • Całości tematyczne
 • Nazwiska, wykształcenie oraz długość lat praktyki uczących

Proszę przeczytać szczegóły w sekcji FAQ


4.

Przeprowadzenie postępowania certyfikacyjnego i przyznanie ratingu

IES realizuje postępowanie certyfikacyjne. Termin: 1 miesiąc

 


5.

Przekazywanie międzynarodowych certyfikatów IES i ICI Państwa absolwentom

Uzyskają Państwo prawo do zamawiania certyfikatów IES i ICI dla absolwentów Państwa instytucji edukacyjnej.

Więcej informacji nt.certyfikatów dla absolwentów