FAQ

Jak mogę ustalić, czy moja szkoła jest certyfikowana?

Najszybciej na aktualnej stronie pod odsyłaczem „Certyfikowane szkoły“.

Czym jest międzynarodowy certyfikat IES?

Międzynarodowy certyfikat IES jest dokumentem, który może otrzymać tylko absolwent certyfikowanej szkoły i certyfikowanego programu kształcenia. Certyfikat ten wydaje się standardowo w języku angielskim i w języku urzędowym konkretnego państwa. Na żądanie można certyfikat wydać także w innych językach światowych. Certyfikat zawiera dane identyfikacyjne posiadacza, ukończony program kształcenia, nazwę i siedzibę ukończonej szkoły oraz stopień certyfikacyjny łącznie z ratingiem ukończonej szkoły.Certyfikat jest wyposażony w elementy ochronne. Wzór certyfikatu oraz wszystkie aktualne tłumaczenia na języki światowe można znaleźć na tej stronie, korzystając z odsyłacza „Certyfikat“.

Do czego przyda mi się certyfikat IES?

Certyfikat IES załączony do świadectwa lub dyplomu może Ci zapewnić sukces w razie szukania pracy lub przejścia do szkoły wyższego szczebla.

Co to jest certyfikat ICI?

Certyfikat ICI opisuje przede wszystkim kompetencje specjalistyczne nabyte przez ucznia lub studenta w czasie nauki. Jednocześnie zawiera listę znaczących firm i instytucji poinformowanych o projekcie Certificate. Przynosi więc pracodawcy szczegółowy opis wiedzy i doświadczeń specjalistycznych absolwenta.

Do czego przyda mi się certyfikat ICI?

Posiadanie certyfikatu ICI i IES zapewnia absolwentowi silną zaletę konkurencyjną na międzynarodowym i krajowym rynku pracy.

Gdzie mogę skorzystać z certyfikatów IES i ICI?

VWe własnym kraju lub za granicą, w państwowej lub prywatnej instytucji albo firmie. Jeśli będziesz kontynuować studia, możesz z certyfikatu skorzystać w czasie szukania pracy dorywczej lub wyjazdów zagranicznych (Work&Travel Program, zagraniczne staże itp.)

Jak długo certyfikaty zachowują ważność?

Ważność certyfikatu jest nieograniczona. Jeżeli uzyskasz go w tym roku, możesz z niego skorzystać nawet po 5, 10 lub więcej latach. Certyfikat może Ci dobrze służyć podczas całego wieku produkcyjnego.

Jak wygląda certyfikat IES? Co się na nim podaje?

Zawiera oczywiście imię, nazwisko i datę urodzenia posiadacza, także nazwę szkoły i ukończony kierunek kształcenia. Bardzo ważną informacją jest rating, czyli w gruncie rzeczy ocena postawiona certyfikowanej szkole przez IES. Certyfikat jest wyposażony w potrzebne elementy ochronne – hologram oraz pieczęć ze złotym odbiciem – i znajduje się w lakierowanej sztywnej oprawie.

Jak wygląda certyfikat ICI?

Certyfikat wyposażony w elementy ochronne zawiera imię, nazwisko i datę urodzenia posiadacza, nazwę szkoły i ukończony kierunek studiów. Krótko opisuje nabyte w czasie nauki kompetencje specjalistyczne absolwenta. Na odwrotnej stronie znajduje się lista poinformowanych pracodawców. Certyfikat wydaje się tylko w języku angielskim.

Czy jest do dyspozycji elektroniczna wersja certyfikatów?

Certyfikat IES - Tak, elektroniczny certyfikat w języku angielskim wydaje się automatycznie do podstawowej drukowanej wersji certyfikatów (angielski, język urzędowy). Elektroniczny certyfikat IES jest dostępny także w językach światowych. Warunkiem jego wydania jest podanie adresu e-mailowego. Certyfikat zostanie przesłany po zapłaceniu. Można nim więc natychmiast dysponować.

Certyfujat ICI - Elektroniczny certyfikat ICI wydaje się tylko w języku angielskim do wydruku certyfikatu.

 

Jaka jest opłata za certyfikaty?

Cenę certyfikatu ustala koordynator IES/ICI w Twojej szkole. W niektórych szkołach jest możliwe oszczędzanie na certyfikaty, wtedy są one nieco tańsze. Nie można ich nabyć oddzielnie.

Jakie są warunki otrzymania certyfikatów?

Określa je szkoła. Dla nas jest jedynym warunkiem pomyślne ukończenie studiów. Nie przeprowadzamy żadnych egzaminów.

W jaki sposób i gdzie można certyfikaty zamówić?

Certyfikatów nie można zamawiać bezpośrednio u nas, zawsze tylko za pośrednictwem szkoły. Można je wydać także wstecz po ukończeniu szkoły.

Czy dostanę certyfikaty tylko w języku angielskim?

Certyfikat IES otrzymasz w języku angielskim i ponadto w języku urzędowym. Wydajemy także komplety certyfikatów zawierające tłumaczenia na inne języki światowe.

Mały komplet certyfikatów zawiera tłumaczenie na język angielski, język urzędowy i jeden inny język światowy według Państwa wyboru. Duży komplet certyfikatów zawiera tłumaczenie na język angielski, język urzędowy oraz aż 5 innych języków według Państwa wyboru.

Wzór certyfikatu oraz wszystkie aktualne tłumaczenia na języki światowe można znaleźć na tej stronie, korzystając z odsyłacza „Certyfikat“.

Certyfikat ICI wydaje się tylko w języku angielskim.

Czy certyfikaty można zamówić także wstecz?

Tak, skontaktuj się ze swoją szkołą.

* Zdjęcia absolwentów są tylko ilustracyjne.