Certyfikat ICI

Kompetencje specjalistyczne. Poinformowani pracodawcy. Lepsza pozycja na rynku pracy.

W ramach współpracy IES i ICI powstał certyfikat ICI opisujący kompetencje specjalistyczne absolwenta. Poinformowanym pracodawcom przynosi całościowy przegląd wiedzy i umiejętności nabytych przez absolwenta.

Certyfikat ICI otrzymują automatycznie absolwenci certyfikowanych szkół wraz z certyfikatem IES . Certyfikat ICI wydaje się tylko w języku angielskim w formie drukowanej (i elektronicznej).

Przednia strona certyfikatu

Odwrotna strona certyfikatu - Lista poinformowanych pracodawców

Cena certyfikatów

Certyfikat ICI otrzymasz automatycznie wraz z certyfikatem IES. Nie można go nabyć oddzielnie.