On-line help

Przeznaczone dla certyfikowanych instytucji

IES certyfikaty

1. Jak zamówić certyfikaty dla studentów?

Proszę do nas wysłać on-line zamówienie z webu www.ies-info.com. Po otrzymaniu wniosku natychmiast wyślemy e-mailem Państwu fakturę. Po zapłaceniu faktury wyślemy certyfikat w ciągu 48 godzin. Uwaga: W celu przyspieszenia komunikacji proszę przysłać kopię polecenia przelewu e-mailem/faksem

2. Zamówiliśmy certyfikaty, kiedy je otrzymamy?

Certyfikaty wysyłamy po zapłaceniu faktury w ciągu 48 godzin, ewent. na podstawie porozumienia nawet wcześniej. Uwaga: W celu przyspieszenia druku certyfikatów proszę wysłać kopię polecenia przelewu e-mailem/faksem.

3. Chcemy otrzymać certyfikaty w krótkim czasie…

Certyfikaty wysyłamy jako Profi paczkę/EMS Czeskiej Poczty/PPL (czas dostarczenia 1-2 dni robocze) lub listem poleconym. Certyfikaty możemy wysłać też za pośrednictwem DHL. E-mailem wyślemy Państwu kod paczki umożliwiający śledzenie przesyłki on-line. We wszystkich przypadkach naliczamy opłaty pocztowe według aktualnych cenników (www.cpost.cz; www.dhl.cz, www.ppl.cz)

4. Czy można wystawić dodatkowo certyfikaty dla studentów?

Tak. Certyfikaty możemy wystawić w dowolnym czasie wtecz od momentu certyfikacji Państwa instytucji.

5. Otrzymaliśmy niewłaściwie wydany certyfikat…

Niewłaściwie wydany certyfikat należy wysłać z powrotem w celu jego zniszczenia. Jeżeli certyfikat został niewłaściwie wydany z winy IES, wydamy nowy bezpłatnie. Jeżeli jednak błąd nastąpił z Państwa winy, poprawienie certyfikatu będziemy Państwu ponownie fakturowali.

Certyfikacja nowych programów

1. Chcemy certyfikować nowy program…

Należy wypełnić formularz „… 02“ (Lista prowadzących zajęcia), który można pobrać w części klienckiej www stron IES, załączyć liczbę godzin lekcyjnych i całości tematyczne programu kształcenia. Wszystko można nam wysłać e-mailem lub pocztą. Po dostarczeniu materiałów prześlemy wiadomość, czy jest wszystko w porządku. Certyfikacja nowych programów edukacyjnych jest zawsze bezpłatna.

2. Jak długo trwa certyfikacja nowego programu?

Certyfikacja programu trwa mniej więcej 14 dni, na podstawie porozumienia nawet krócej.

Zmiany w szkole

1. Szkoła zmieniła nazwę…

Na podstawie informacji szkoły przygotujemy aneks do umowy z aktualnymi danymi i wystawimy nowy certyfikat instytucji (fakturujemy tylko opłaty pocztowe).

2. Szkołę połączono z innym podmiotem…

Przygotujemy nową umowę z aktualnymi danymi. Dalej należy wypełnić zaktualizowany kwestionariusz, żebyśmy mogli połączonej instytucji przyznać rating. Następnie zostanie wystawiony nowy certyfikat instytucji (fakturujemy tylko opłaty pocztowe).

Rating szkoły

1. Chcemy podnieść rating, jak należy postępować?

Wysłać wniosek z uzasadnieniem, dlaczego rating ma zostać podniesiony. Ocena wniosku o przyznanie wyższego ratingu jest płatna (zob. zestawienie opłat w Umowie współpracy). Do zmiany ratingu może dojść także po ocenie zaktualizowanego kwestionariusza, i to bezpłatnie w ramach okresowej weryfikacji poziomu ratingu instytucji. Z tego powodu warto wypełnić Kwestionariusz uzupełniający jak najstaranniej i podać wszystkie pozytywne fakty z badanego okresu.

Opłaty

1. Otrzymaliśmy upomnienie z powodu nieuregulowania faktury, lecz żadnej nie otrzymaliśmy.

Wystawimy Państwu odpis faktury i niezwłocznie wyślemy go e-mailem lub pocztą.

2. Czy musimy płacić faktury w euro?(nie mamy konta zagranicznego)

Tak. Jeżeli nie mają Państwo konta w EUR, wystarczy zwrócić się do banku z prośbą o sporządzenie zagranicznego polecenia przelewu w EUR.

3. Jak płacić VAT?

Od 01.01.2010 przechodzi obowiązek uiszczenia VAT na zagranicznego partnera – odbiorcę usługi. Odbiorca usługi uiszcza VAT według aktualnej stawki w swoim kraju.

Wejście klienckie

1. Zapomnieli Państwo hasło…

Kliknij na „zapomniałem hasła“. Na podany e-mail zostanie Ci wysłane nowo wygenerowane hasło.

2. Co znajdę w części klienckiej stron webowskich?

  • on-line zamówienie certyfikatów dla Państwa studentów
  • wszelkie potrzebne formularze do pobrania
  • próbki i zamówienie materiałów promocyjnych IES

Nie znaleźli Państwo odpowiedzi na swoje pytanie? Proszę pisać w pole poniżej. Pytania proszę pisać w języku angielskim, czeskim, słowackim lub rosyjskim. Proszę wybrać sposób, jak mamy się z Państwem skontaktować. Państwa pytaniami zajmie się bezzwłocznie w godzinach pracy upoważniony pracownik Centrum Obsługi Klienta.

Imię:
Email*:
Telefon:
Treść pytania*:
Przepisz tekst z obrazka*: