Zasady przetwarzania danych osobowych

International Education Society Ltd. - oddział zagranicznej osoby prawnej, z siedzibą w Brnie, Vídeňská 119, Brno 619 00, nr identyfikacyjny: 269 43 948 oraz International Certification Institute, s. r. o. nr identyfikacyjny: 078 89 798 jako administrator danych osobowych zgodnie z ustawą nr 101/2000 Dz, U., o ochronie danych osobowych i zmianie niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami ("Ustawa o ochronie danych osobowych") lub Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) mogą przetwarzać moje dane osobowe, które dobrowolnie im przekazuję w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

Dane osobowe są przechowywane na bezpiecznych serwerach należących do Dostawcy lub zakontraktowanego dostawcy usług internetowych i są przetwarzane zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa informacji.

W przypadku sprzedaży, połączenia lub likwidacji Dostawca zastrzega sobie prawo do przekazania informacji, w tym danych osobowych, stronie trzeciej, pod warunkiem, że strona trzecia zobowiąże się do zachowania pełnego zakresu niniejszej Polityki prywatności i zapewnienia, że dane osobowe są przechowywane zgodnie z wymogami określonymi przez prawo.

Niniejsza Polityka Prywatności może być w razie potrzeby aktualizowana.